Jdi na obsah Jdi na menu
 


27. 11. 2006

Kodex Sithů

Obrazek

Klid je jen klam, je pouze vášeň.

Díky vášni získám sílu.

Prostřednictvím síly získám moc.

Díky moci dosáhnu vítězství.

Vítězstvím jsou má pouta zlomena..

Síla mě osvobodí.
Odvrhuji strach, naopak rozsévám ho mezi protivníky Jsem ničitel světů, skrze moc temné strany v mém nitru žhne nenávist Celý vesmír se přede mnou sklání Oddal jsem se temné straně, v níž našel jsem pravý život, ve smrti světla

-

Sithové Kult

Tento kult vznikl v raném období utváření Řádu Jedi a později se od něj oddělil, čímž Jediové (více utrpěli velikou ztrátu učedníků. Kvůli užívání Obrazekzakázaných umění Síly (temná strana) se Sithové stali mocichtivými a zlými. Vychází, jak už jsem naznačil Obrazekz temné strany Síly. Na rozdíl od rytířů Jedi je Sithský kult plný pocitů, hlavně nenávisti, zloby, zuřivosti... Člověk na temné straně není zcela ztracen, zkušený Jedi ho může přivést zpět na stranu světla, jde to však velice těžko. V historii byli Sithové vždy 2 - mistr a učedník. Díky své aroganci a touze po moci nakonec učedník zradil mistra a sám se stal mistrem, proto Sithů nikdy moc nebylo. Používají stejně jako Jediové světelné meče, už ne k páchání dobra, ale ke svému vlastnímu prospěchu. Taky Sílu nevyužívají střídmě jako správni Jediové, ale velice hojně. To byly základní rozdíly mezi kodexem Jediů a Sithů. Barva jejich světelného meče je vždy červená. Nosí dlouhé černé hábity či tuniky s kápí, aby jim nebylo vidět do tváře. Sith je starý řád Silou nadaných jedinců, kteří užívají pouze temnou stranu. Jsou to hlavní záporné postavy ve světě Hvězdných válek. Tento řád vedou jen dva jediné cíle: zničit Jedie a získat nesmrtelnost a díky ní bezmeznou moc. Sithové jsou vlastně vše to, co Jediové nejsou. Původně slovo Sith označovalo rasu humanoidů pocházející z planety Korriban. Po tom co Temní Jediové na planetě přistáli si Sithy podmanili a přivlastnili si jejich jméno a tak se po celé galaxii stalo slovo Sith označením pro následovníky řádu temné strany. Řád existoval v mnoha různých formách z nichž nejznámější je Řád Sithských Pánů.

Filozofie a zvyky

Všichni Sithové do jednoho využívají jen a pouze temnou stranu Síly. Ta jim dává plamen, sílu a schopnosti někdy považované za nemožné. Byli hnáni dopředu díky svým vášním, díky touze (většinou po moci) a samozřejmě byli hnáni pomstou.

Zoceleni ohněm

Sithové věří ve stály konflikt, v to, že tento posiluje jak osoby tak civilizaci, že je nutí ke změně a vývoji. Konflikt zajišťuje, že jen ti silní přežijí což mělo zajistit Sithům cestu k dokonalosti. Jedijské učení o míru bylo Sithy naprosto odmítnuto, protože mír vede pouze k stagnaci a zahálení. Každý Sith tak využíval jakoukoliv příležitost na sebe zlepšení vývoj celého řádu.

Vedení vášní

Základní hnací síla Sithů je jejich vášeň. Jediové učí, že strach a hněv jsou negativní emoce a musí se proti nim bojovat, naproti tomu Sithové si uvědomují, že tyto emoce jsou vlastní každému tvoru a proto je chyba se od nich oprostit. Dále věří, že emoce, jsou to hlavní, díky čemuž mohou pochopit a ovládnout Sílu. Jediové zakázali lásku protože vedla k žárlivosti a chtíči, Sithové ji zakázali také ale z jiného důvodu. Láska vede k slitování a to je pro Sithy nanejvýš zakázáno.

Sithské tetování

Mnoho Sithských Pánů se pokrývalo tetováním jako symbol jejich příslušnosti k řádu. Tetování byly většinou ornamenty červeno černé, původem ze sithských holokronů. Pokrytí těmito tetováními je nesmírně bolestivé jelikož pokrývají zpravidla celé tělo. Příklad několika takových Sithů: Darth Maul, Darth Talon, Darth Ruyn a většina Sithů z Nového Sithského řádu.

Sithské Světelné Meče

Mnoho Sithů používá syntetické krystaly do svých mečů k zaostření a zesílení čepele. Jelikož k jejich opracování používají temnou stranu, jejíž podstata je rudá, mají tyto syntetické krystaly červenou barvu a tudíž tvoří červenou čepel. Tyto krystaly byly sice mnohem silnější než přírodní, ale byly velmi nestabilní a velice zkracovaly životnost světelného meče a tak si Sithové museli velmi často vytvářet meč nový.

Historie

130,000 BBY – Začíná Sithská společnost (myšlena rasa, nikoliv Sithký kult).

100,000 BBY – Sithská rasa vyvíjí svou kultůru, začíná jejich náboženství.

28,000 BBY – Adas vládne jako Král Sithů. Později vede Sithskou rasu k vítězství nad dobyvačnými Rakaty za cenu vlastního života. Po jeho smrti začíná občanská válka.

25,000 BBY Sjednocující Války probíhají na Tythonu mezi silami světla a temnoty. Uživatele temné strany jsou poraženi, Jediové zakládají hlavní chrám a to na planetě Ossus. Stará Republika je zformována s centrem na Coruscantu. Temná strana je zakázána.

24,500 BBY – Xendor a jeho studenti opouští řád Jedi v Prvním Velkém Schizmatu.

24,400 BBY – První Velké Schizma končí a temní jsou poraženi.

19,000 BBY – Killikský Sith Lord žil na Alsakanu, ale byl vyhnán, jakmile Lidé dorazili na planetu. Odletěl na Sarafur kde byl pohřben spolu s poklady v hrobce.

7,000 BBY – Skupina Jediů se odděluje od řádu a prozkoumává temnou stranu a mutace jež způsobuje. Zahajují Druhé Velké Shizma – válku známou jako Stoletá Temnota.

6,900 BBY – Vypovězení po porážce ve Stoleté Temnotě dorazí na Korriban, kde naleznou rasu Sithů. Zakládají Staré Sithské Impérium. Během milénii Impérium expanduje a zahrnuje mnoho planet.

5,000 BBY – Temný Pán ze Sithu Naga Sadow je poražen ve Velké Hyperprostorové Válce a Sithské Impérium se rozpadá o deset let později. Sadow společně s Massassii uniká na Yavin IV.

4,990 BBY – Konečný kolaps Sithského Impéria.

4,400 BBY – Rytíř Jedi Freedon Nadd padá k temné straně a je cvičen probuzeným Nagou Sadowem. Sadow umírá rukou Nadda. Ten se ustanoví králem Onderonu

4,250 BBY – Třetí Velké Shizma se odehrává na Coruscantu. Temní Jediové odlétají na planetu Vultar, kde aktivují Kosmickou Turbínu což vyústí ve Vultarské kataklysma.

(4,000 – 3,998 BBY) — Potomci Freedona Nadda Královna Amanoa a král Omin vedou Sithský kult Naddistů proti Jediům ve Zvířecích válkách a povstání Freedona Nadda. Začíná Velká sithská válka. Satal Keto a Aleema Keto jsou učeni v sithských vědách duchem Freedona Nadda. Po porážce Naddistů utíkají do systému Císařovny Tety a zakládají sektu známou jako Krathové.

3,997 BBY – Exar Kun padne k temné straně. Duch Freedona Nadda ho vede z Dxunu na Korriban a potom na Yavin IV, kde Kun zničí Nadda nadobro. Tam Kun zakládá nový Sithský řád, který pojmenuje Bratrstvo Sithů.

3,996 BBY – Kun Bere padlého Jedie Ulica Qel-Dromu, vůdce Krathů jako, svého učedníka. Bratrstvo Sithů a Krathové padnou během Bitvy o Yavin IV.

3,961 BBY – Rytíř Jedi Revan padne k temné straně po objevu Trayuské Akademie na Malachoru V.

(3,960 - 3,959 BBY) – Revan, hrdina Mandalorianských Válek zrazuje Republiku, Vyhlašuje se Temným Pánem ze Sithu a formuje Revanovo Sithské Impérium

(3,959 - 3,956 BBY) – Darth Revan doplňuje své síly jednotkami zbudovanými Star Forge a napadá Republiku během Druhé Sithské války. Revan je považován za mrtvého, když ho jeho učedník Darth Malak zradil a vystřelil na jeho loď. Později se však objeví zpět na světlé straně, vede Republiku k porážce Darth Malaka a zničení Star Forge. Po Druhé Sithské Válce se stane zvykem dávat si titul Darth před jméno.

(3,956 – 3,955 BBY) – Po bitvě o Rakata Prime začíná První Sithská občanská válka na Korribanu a v podstatě vyhladí Sithské následovníky Revana a Malaka

(3,955 – 3,951 BBY) – Darth Traya, Darth Nihilus a Darth Sion vedou stínovou válku proti zdevastované Republice ale jsou poraženi Jedi Vypovězenou. Začíná Druhá Sithská občanská válka.

2,000 BBY – Darth Ruin, další padlý Jedi, formuje Nové Sithské Impérium a začíná Nové Sithské Války. Sithové postupně zabírají stale více částí galaxie.

(2,000 – 1,000 BBY) – Sithové maji stálé potyčky mezi sebou což je ničí zevnitř. Lord Kaan organizuje přeživší Sithy do Bratrstva Temnoty a dá titul Temný Pán velkému počtu Sithů..

1,000 BBY – Armády Jediů i Sithů jsou zničeny po Sedmé Bitvě o Ruusan. Jediný přeživší, Darth Bane zakládá Pravidlo Dvou, aby zajistil přežití a pomstu Sithů.

(1,000 – 33 BBY) – Pravidlo Dvou pokračuje. Darth Millennial opouští svou mistryni Darth Cognus a zakládá Proroky Temné Strany. Darth Vectivus se stává administrátorem asterojdového dolu poblíž Bimmielu a zakládá tam sídlo. Žije tam až po zbytek svých dnů obklopen přáteli a rodinou. Muunský Sithský Pán Darth Plagueis je nalezen a trénován neznámým mistrem. Palpatine je trénován Darth Plagueisem a dostává titul Darth Sidious. Palpatine zabije svého mistra ve spánku a trénuje Darth Maula jako svého učedníka.

32 BBY – Sithové, jež byli v utajení téměř tisíciletí, znovu ukáží svou existenci, když Darth Sidious zosnuje Bitvu o Naboou, kde je Darth Maul zabit Obi-Wanem Kenobim.

(22 – 19 BBY) – Darth Sidious a Darth Tyranus zahajují Klonové Války. Mnoho Jediů zemře nebo se přidá k temné straně.

19 BBY – Darth Vader se stává Sidiousovým novým učedníkem. Republika je reformována na První Galaktické Impérium, vedené Darth Sidiousem. Sithové opět vlládnou galaxii.

(19 – 1 BBY) – Darth Sidious se snaží vyhladit Jedie ve Velké Jedijské Očistě. Někteří, včetně Roana Shrynea a An'yy Kuro přežívají

4 ABY – Vader je navrácen zpět na světlou stranu Sily Lukem Skywalkerem, což vyústí ve smrt jak Sidiouse tak Vadera a způsobuje téměř vyhlazení Sithského řádu.

11 ABY – Vskříšení Palpatina. Ten málem porazí Novou Republiku. Nakonec umírá nadobro. Duch Exara Kuna na Yavinu IV obraci Kypa Durona na temnou stranu. Později je Kun poražen Novým řádem Jedi a Kyp je navrácen zpět na světlou stranu.

(11 ABY+) – Řeči o posledním ze Sithu, Císařově Ruce jménem Lumiya. O tři dekády později se ukáže, že tyto řeči byly pravdivé.

14 ABY – Sithský kult, Učedníci Ragnose, se pokouší vzkřísit Marku Ragnose ale jsou poraženi a zničeni Novým řádem Jedi

30 ABY – Darth Krayt začíná znovu tvořit Sithský řád na Korribanu.

40 ABY – Lumiya se znovu objeví v galaxii a svede Jacena Sola, aby se k ní přidal. Jacen se pomalu pokouší vést svého bratrance Bena Skywalkera na cestu Sithů, aby ho udělal svým sithským učedníkem. Jacen se nakonec stane Sithským Pánem a bere si titul Darth Caedus a stává se Prezidentem Galaktické Aliance.

130 ABY – Sithové, vedení Darth Kraytem, se vrací do povědomí galaxie sabotáží projektu Ossus, která vedla k nahrazeni Galaktické Aliance Druhým Impériem a opětovnému, téměř úplnému, vyhlazení Jediů.

Organizace

Označní Sith patří mnoha organizacím které vznikly a padly během tisíců let. Žádná nevydržela příliš dlouho ale vždy když jedna padla, ať už díky vnitřním neshodám, či intervenci Jediů, jiná nahradila její místo. Sithský kult se vždy objevil a to v různých formách – kult, bratrstvo, řád či impérium. Každá nová reinkarnace Sithu však měla s tou předešlou společné jen hlavní cíle a ideologii.

Sithové (rasa)

Sithové byla rasa humanojdních rudokožců původem z Korribanu a Ziostu, kteří byli zotročeni vypovězenými Temnými Jedii. Před jejich objevením byli Sithové rozděleni do otrocké třídy, inženýrské třídy a válečné třídy, obdoba Massassiů. Během času se sithové spojovali s Temnými Jedii a díky alchymii se tak křížili.

Praví Sithové

"Praví Sithové" byla tajná a velice neznámá organizace následovníků temné strany. Darth Traya řekla Jedi Vypovězené, že řád existoval více než dvě desítky tisíc let, a tiše čekal v Neznámých Oblastech během Jedijské Občanské války. Podle Darth Trayy, Praví Sithové existovali milénia před vznikem Sithského řádu a Sithského Impéria. Společně s Revanem věřila, že to byli oni, kdo dohnal Mandaloriany k útoku na Republiku. Kreia naznačila, že jak Malachor V, tak Korriban byly kdysi na hranicích tohoto Impéria

Massassi

Massassi byli jedinci z rasy Sith. Pod vládou Temných Jediů, mnoho Massassiů bylo určeno za pokusné objekty k Sithské alchymii, což způsobilo, že byli mnohem nebezpečnější a snadněji ovladatelní pro své pány. Sloužili jako vojáci Sithského Impéria

Staré Sithské Impérium

Staré Sithké Impérium, bylo mocné a bohaté Impérum založeno Temnými Jedii vyhnanými z Republiky po porážce v Bitvě o Corbos během Stoleté Temnoty. Po úplné izolaci nakonec Sithové znovu objevili Republiku. Temný Pán ze Sithu Naga Sadow vedl Impérium proti Republice ve Velké Hyperprostorové Válce, ale byl poražen. Impérium bylo pokládáno za zničené, po Druhé bitvě o Korriban

Bratrstvo Sithů

Bratrstvo Sithů byla skupina temných Jediů založená Exarem Kunem, který opustil řád Jedi, aby studoval Sithské znalosti. Během Velké Sithské války se Bratrstvo pokoušelo dobít Republiku s pomocí Krathů a Mandalorianů. Bratrstvo bylo poraženo a vyhlazeno během Bitvy o Yavin IV.

Krath

Krath byla tajná Sithská společnost založena Aleemou a Satalem Ketovými, dědici systému Císařovny Tety. Po útoku Krathů na Jedije se Ulic Qel-Droma pokusil organizaci infiltrovat ale neuspěl. Byl sveden temnou stranou a nakonec se stal vůdcem oné organizace. Během Velké Sithské Války se stali Krathové vojenskou složkou Sithského řádu Exara Kuna a společně s ním padli na Yavinu.

Revanovo Sithské Impérium

Sithské Impérium bylo dočasně vzkříšeno padlými Jedii Revanem a Malakem. Toto impérium bylo složeno z veteránů Mandalorianských válek a zběhlými Jedii a netrvalo dlouho a brzy se utkalo s Republikou v Druhé Sithské válce. Po navrácení Revana na Světlo a porážce Darth Malaka, se Impérium rozpadlo na skupiny a tak zaniklo.

Sithský Triumvirát

Sithský Triumvirát byl krátký, avšak smrtonosný řád Sithů založen bývalou Jedi Kreiou, nyní známou jako Darth Traya. Vzala si dva učedníky neznámého původu a trénovala spoustu Sithů v Trayuské akademii na Malachoru V. Po jejím vypovězení z Triumvirátu, zbylí Sithští Pánové – Darth Nihilus a Darth Sion zahájili První Jedijskou Očistu. Triumvirát byla aliance frakcí z bývalého Revanova Impéria a založena byla někdy po bitvě o Rakata Prime. Byly zde stovky Sithských učedníků, Sithských Mistrů a co je nejdůležitější, Byli zde Sithští Assassini. Členové tohoto řádu byli nakonec poraženi Vypovězenou

Nové Sithské Impérium

Nové Sithské Impérium bylo založeno Darth Ruinem po Čtvrtém Velkém Shizmatu a obsahovalo velkou část galaxie, kde Sithové vládli pevnou rukou. Hlavní planeta byla Roon. Na vrcholu bylo toto Impérium ještě mocnější než Staré Sithské Impérium i Revanovo Sithské Impérium a po Bitvě o Mizru vlastnilo většinu galaxie. Někdy mezi 1010 a 1006 BBY se toto Impérium zhroutilo v Třetí Sithské Občanské válce. Z popela Sithů vytvořil Lord Kaan Bratrstvo Temnoty

Bratrstvo Temnoty

Založeno Lordem Kaanem, Bratrstvo Temnoty (známo též jako Temná Armáda) bylo poslední známe společenství, kde byly spousty Sithů, na více než 1100 let. Byla to armáda více než 20000 Sithských Pánů a jejich následovníků . Je třeba zmínit, že Bratrstvo Sithů bylo jedinečné v tom, že i když uctívalo temnou stranu, v podstatě se k ní otočilo zády a způsobilo, že Sithové se stali slabí a hloupí. Nakonec bylo zničeno v Sedmé Bitvě o Ruusan a jeho destrukce započala nový řád.

Řád Sithských Pánů

Posledním přeživším Sithským Pánem Darth Baneem byl vytvořen Řád Sithských Pánů. Baneův řád byl založen na základech z Revanova holokronu z čehož Bane vytvořil své Pravidlo Dvou, které využívalo jen maskování, zrady a taktiky k dosáhnutí vítězství. Byl to tento řád, který nakonec triumfoval nad Jedii a Republikou o téměř tisíc let později tím, že Baneův následovník Darth Sidious nakonec dosáhl sithské pomsty a Jedie téměř vyhladil a ovládl galaxii.

Učedníci Ragnose

Učedníci Ragnose byl Sithský kult pod vedením Tavion Axmis, který se snažil vzkřísit Marku Ragnose díky Sithské magii a převzít kontrolu nad galaxií. Kult byl úzce spjat se Znovuzrozeným Impériem, jehož byla Tavion součástí se svým mistrem Desannem. Kult byl nakonec zničen Jadenem Korrem a Novým Jedijským řádem.

Lumiyini Sithové

Lumiyini Sithové byla skupina jedinců spojených s Lumiyiou, samozvanou Temnou Paní ze Sithu po poslední smrti Darth Sidiouse. I přes Palpatinovu smrt Sithové přežili. Jejich další Pán byla Císařova Ruka Lumiya. Darth Vader tajně Lumiyu učil několika Sithským technikám a po smrti Císaře na Endoru si Lumiya přivlastnila titul Temná Paní ze Sithu. Trénovala dva učedníky: Flinta, jež byl vrácen na světlo Lukem Skywalkerem, a Carnora Jaxe, jež byl zabit Palpatinovým loajalisto jménem Kir Kanos. Nedlouho potom se jí podařilo přesvědčit Vaderova vnuka Jacena Sola, aby se přidal k jejím Sithům a tak se zrodil Darth Caedus. Ten později zkorumpoval Jedi jménem Tahiri Veila a vzal si ji za učenici.

Nový Sithský řád

V roce 130 ABY povstal nový řád, aby nahradil dosavadní Baneův Řád Sithských Pánů. Je známo, že Sith jménem Darth Krayt začal s tímto řádem na Korribanu, prastarém Sithském světě, v době 30 ABY. V tomto řádu mělo mnoho následovníku černo-červené Sithské tetování a používalo světelné meče s rukojetí ve stilu korálu yorik. Tento řád byl shledán kacířským Temnými Pány z minulosti. Krayt strávil století přípravami řádu na sjednocení galaxie pod vládu Sithů. On a jeho řád se poprvé ukázali v době 127-130 ABY kdy vyvolali Sithsko-Imperiální Válku a zahájil útok na Jedie na Ossusu.

Hodnosti

Sithové měli jasně definovanou hierarchii, která oddělovala silné od slabých, ale protože řád existoval během tisíců let v mnoha inkarnacích, nezachoval se jednotný systém hodností. Prvních 6000 let zůstala hyerarchyje více méně stejná – přes Staré Sithské Impérium, Exarovo Bratrstvo Sithů, Revanovo Sithské Impérium až do doby Lorda Kaana, který ustanovil, že všichni vysoce postavení Sithové v řádu, dostanou titul Temný Pán ze Sithu. Jako Jediové a Republika i Sithové zažili velkou reformu po Sedmé Bitvě o Ruusan. Darth Bane vytvořil řád, kde pouze dva Sithové existují, Mistr a učedník. Oba budou vlastnit titul Temný Pán ze Sithu, jež se stal synonymem titulu Sithský Pán.

Sithské Impérium

Toto byly Hodnosti v Sithském Impériu před Baneovým Pravidlem Dvou.

Temný Pán ze Sithu

Temní Páni ze Sithu byli ti největší a nejmocnější Sithští Páni. Do doby Kaana byl tento titul udělován jen vůdci celého řádu ale na konci Nových Sithských válek byl tento titul vlastněn mnoha Sithy.

Sithský Pán

Sithští Pánové byli vůdcové Sithů. Veleli armádám Sithských přisluhovačů, Akolytů a válečníku během bojů a vládli skrz Sithskou Radu. Sithští Pánové ovládali temnou stranu. I když se sami boje neúčastnili tak často, protože raději posílali své následovníky, Sithští Pánové byli stále nejobávanějšími protivníky v galaxii.

Sithský Marauder

Sithští Marauderové, varianta Sithských válečníku, byli často zodpovědní za nejbrutálnější činy způsobené Sithy. Jejich trénink se zakládal na agresivním použití světelného meče spíše než Sílu. Jejich fyzické vzezření byla technika Sithů dopovaná hněvem, krutostí a vztekem.Většina Marauderů byla schopna se postavit Jediovy a v souboji jeden na jednoho ho snadno porazit. Marauderové se o následky svých úkolů nikdy nezajímali a tak jen plnily úkoly Sithských Pánu

Sithský Válečník

Sithský válečník byla hodnost v Sithském řádu před Banovou Reformou na Řád Sithských Pánů. Byli středně postavení Sithové, jež se soustředili hlavně na boj a trávili málo času studiem filozofie temné strany.

Sithský Akolyta

Sithští Akolytové byli Silou nadaní učedníci, kteří pouze započali svůj trénink pod vedením mnohem zkušenějších Sithů.

Sithský Adept

Sithští Adepti byla hodnost během Nových Sithských válek stejná jako Sithský Akolyta. Bratrstvo Temnoty je trénovalo v akademiích na Dathomiru, a Iridonii.

Sithský Assassin

Specializovaní Sithští přisluhovači byli například Assassini (Atentátníci). Ti preferovali léčku a útok ze stínů před klasickým standardním útokem. Téměř pokaždé pracovali samostatně nebo v malých skupinách a využívali generátor maskovacího pole a Sílu Kamufláž při útoku na jejich Jedijské oběti. I když někteří používali světelné meče, většina používala mnohem běžnější ruční zbraně jako například silovou tyč. Darth Traya, Darth Sion a Darth Nihilus vedli legie Sithských Assassinů po Jedijské Občanské válce a téměř Jedie vyhladili. Assassinové získávali svou moc ze svých obětí, z nichž vysávali.

Sithský Přisluhovač

Sithští Přisluhovači byli nejnižší členové Sithů, většinou nebyli ani citliví na Sílu a většinou uctívali Sithské Pány jako bohy. Jako příklad lze uvést Sithské Kultisty, vojáky a žoldáky.

Doba po Baneovi

Aby zajistil přežití Sithů, Darth Bane byl nucen přivést je na pokraj vyhynutí. Založil Pravidlo Dvou a titul Temný Pán ze Sithu tak vlastnili oba Sithové v tomto řádu. Pravidlo Dvou určovalo, že mistr trénuje učedníka. Jakmile je učedník dostatečně silný zabije mistra a sám získává titul mistra je nucen si najít vlastního učedníka a proces opakovat. Smrt mistra je buďto ceremoniální smrt nebo zabití ze zálohy.

Sithský Mistr

Sithští Mistři byli Sithští Páni, kteří měli učedníka, jež sloužil pod nimi. Příklad takových mistrů je Darth Sidious, Darth Bane a Darth Plagueis.

Sithský Učedník

Sithští učedníci byli žáci studující pod vedením Sithského Mistra. Známí Učedníci jsou například Darth Maul, Darth Tyranus a Darth Vader.

Adept Temné Strany

Adepti Temné Strany nebyli technicky Sithové. Tito na Sílu citliví jedinci byli vybíráni Sithským Učedníkem. Byli využiti k tomu aby po povýšení Učedníka na Mistra zaujali místo nového učedníka.

Palpatinova Éra

Když Palpatine ustanovil sám sebe Císařem Galaktického Impéria, Sithové kontrolovali známou galaxii. S touto novou autoritou přišla i potřeba funkcionářů, jež byli loajální a rovněž byla potřeba služebníků znalých temné stran. I když tito jedinci nebyli Sithové, protože řád dovoloval existenci jen dvou, byli tito přisluhovači známí jako Adepti Temné Strany. Jako na Sílu citliví jedinci, podporovali tito lidé Císaře a sloužili mu. Pracovali jako agenti, rozvědka, vojenští důstojníci atd. Adepti Temné Strany byli velmi důležití zvláště při návratu Palpatina do svých klonových těl šest let po jeho smrti.

Inkvizitoři

Inkvizitoři byla tajná divize Imperiální Rozvědky skládající se z agentů citlivých na temnou stranu. Pod vedením Darth Vadera byli tito Inkvizitoři nejvýše postavení Adepti Temné Strany. Hodností převyšovali Císařovy Ruce, Proroky Temné Strany i nižší Temné Jedie. Zodpovídali se přímo Císařovi Palpatinovi.

 

Proroci Temné Strany

 

Proroci Temné Strany byl starý řád zběhnuvších Sithů sídlící ve Vnějším Pásu. Byl založen Darth Millennialem. I když to nebyli Baneovi Sithové, byli Prorokové svým způsobem praví Sithové. Darth Sidious tuto skupinu objevil a přivedl je zpět pod svou kontrolu a přejmenoval je na Císařovi Mágy..

Císařovy Ruce

 

Císařovy Ruce byli přísně tajní, speciální agenti trénování v Síle samotným Císařem. Byli tak tajní, že většinou nevěděli o existenci ostatních Rukou. Mara Jade Skywalker byla jedna z nejlepších Císařových Rukou. Společně s Císařovými Mágy byly Ruce zvány Elita Temné Strany.

Císařské Královské Gardy

 

Toto byli elitní Stormtroopeři přiřazeni výhradně k ochraně Císaře. Citlivost na Sílu nebyla důležitá ale byli i tací. Ti, jež měli velký talent na Sílu byli přiřazeni jako Ochránci Sovereign a ti s ještě větším talentem byly přiřazeni pod mistry Temné Jedie.

Temní Jediové

 

I když jméno může říkat opak, Temní Jediové nejsou Sithové. Temní Jediové byli odděleni od Sithů tím, že jen používali temnou stranu. Sithové uctívali jistý kodex a měli svou víru. Pro Temného Jedie bylo mnohem snazší se navrátit zpět na světlou stranu.

Éra Odkazu

 

V roce 130 ABY povstal Nový Sithský řád jenž nahradil ten Baneův. Krayt odmítl Baneovo Pravidlo Dvou a nahradil ho svým Pravidlem Jednoho – ta Jedna bytost je Sithský řád sám a v něm bude spousta členů.. Veden Kraytem, se Nový Sithský řád chopil šance na galaktickou dominanci. Vongská snaha o nápravu světů byla Sithy sabotována a celá galaxie obviňovala Vongy, Galaktická Aliance a Jediové se rozdělili na dvě strany. V následné válce se objevili zbytky Impéria a spojili své síly až dostali galaxii na kolena. Noví Sithové nicméně Impérium zradili a Sám Krayt se stal novým Císařem. Původní Císař, Roan Fel však přežil a shromáždil jednotky loajální Impériu. Je známo, že Sith jménem Darth Krayt započal řád na Korribanu okolo 30 ABY. V tomto kultu mělo mnoho členů červeno-černé tetování..

Pěst

 

Pěst byl Sithský Pán, který sloužil jako nejvyšší vojenský velitel Sithského řádu. Pěsti byly do své pozice určeni samotným Kraytem. V roce 137 ABY sloužil jako Pěst Darth Stryfe. Původně byl Pěst i Darth Nihl ale stal se Rukou po tom, co byl jeho předchůdce zabit.

Ruce

 

Ruce byly Darth Kraytovi nejschopnější služebníci trénování a existující pouze k tomu, aby vykonávali jeho vůli. Přímali pouze jeho rozkazy a zodpovídali se pouze jemu. V roce 137 ABY byl Kraytovou Rukou Darth Nihl po tom, co jeho předchůdce nečekaně zemřel. Ten sám rok Krayt povýšil Darth Talon na svou Druhou Ruku, což velmi nepotěšilo Nihla.

Sithská Rozvědka a Assassini

 

Sithská Rozvědka a Assassini byla agenda v Novém Sithském řádu Darth Krayta. Byla ve vedení špionáže, politických vražd a mučení. Okolo 130 ABY byla vedena Darth Maladi. Jor Torlin byl jeden z jejich výše postavených.

Významní Sithové

 

Významných Sithů bylo mnoho a každý přispěl svou trochou. zde jsou :

• Ajunta Pall

• Tulak Hord

• Marka Ragnos

• Naga Shadow

• Exar Kun

• Darth Revan

• Darth Malak

• Darth Traya

• Darth Nihilus

• Darth Sion

• Darth Ruin

• Kaan

• Darth Bane

• Darth Millennial

• Darth Plagueis

• Darth Sidious

• Lumiya

• Darth Caedus

• Darth Krayt

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

FÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚJJJJ

(Anonim, 24. 6. 2010 19:26)

Tohle je fakt ale fakt trapný dit jste to vše zkopírovaly z wikipedie. KAŽDEJ si to můžete přečíst na wiki. Stačí si vyhledat slovo sith a mate to samí. TENHLE ČLÁNEK JE CELEJ NA HOV.. A MYSLIM ŽE JE TOHO TADY MNOHEM MNOHEM VÍC!!!!!!!!!!!!

nwm

(Darth Mean, 16. 6. 2010 20:53)

mno takze, temna neni silnejsi je upe stejne silna, akorat ze vyuziva silu jinak, jak ste psali ze sithove skrti, no tak to muze upe v poho i jedi, mrknete na ep.6, tam luke v poho skrti ta prasata u Jabby the Hutta, a jediove sou lepsi treba v leceni, zatimco sithove sou lepsi v boji ( tim myslim ze kdyz se poddaji temne strane, tak sou jakoby nekontrolovatelny strely ), a treba sith dokaze vrhat blesky, ale jedi je dokaze absorbovat ( viz. ep.2 Yoda vs. Dooku ), nebo jak Yoda bojoval proti Sidiusovi, tak na neho vrhal blesky a Yoda je nejak odvratil a odhodil Sidiuse, no proste chci rict ze ani jedna neni silnejsi, temna je akorat lehci a svudnejsi, a zalezi taky na tom jak silu vyuzivate, sith ji pouziva skrz nenavist, pomstu a pro vlastni potrebu, jedi ji ale pouziva pro druhe a nesobecky, no a muj nej sith je Darth Bane ( hlavne proto .ze nebyl uplnej debil a poznal, ze sithska moc neni v tom ,ze sezenem nejvic sithu a pak zautocime na jedie a vsechny zabijeme, ale ze je v trpelivosti, pretvarce, zrade, a poznal. ze muzou byt jen dva jinak to proste nejde, no a kdyz se toto pravidlo dvou dodrzovalo tak ste videli co se stalo, jediove byli upe zniceni, az na par jediu co prezili, ale i tak tohle se jim este nepovedlo a to vsechno diky pravidlu dvou ( samozrejme kdyby Sidius neumel myslet a neovladal by dobre temnou stranu sily, tak i s pravidlem nebo bez nej, stejne by prohrali)), no a muj nej jedi je Misrt Yoda :-) tot vse

novy sith

(kiles radon, 19. 5. 2010 9:44)

jak se menuje sith ze hry star wars the old republic

hej ty ma...e jak si rakas JEDi

(wepopo vader, 2. 5. 2010 12:59)

NESER MNE SITHOVE SOU NEJLEPSI
JEDI AT DE NEKAM
a yoda je ten nejvetsi trapas

Dark side

(Darth Raugus, 20. 3. 2010 15:08)

Temná strana vedie k mnohým výnimočným schopnostiam , ktoré Jediovia pokladajú za neovladateľné a neprípustné... Ale jediovia sa boja okúsiť pravú moc vesmírnej sily.. Každého jedného Jedi čaká smrť

temná strana vs světlá

(gabaco, 13. 3. 2010 18:38)

mě se spíž líbý temná ale kdybych si mohl vybrat tak bych těl mít sílu obou dvou dtan :)

chybí

(darth vader, 4. 1. 2010 6:58)

v nejmocnějších sitech ti chybí darth sidius a dart vader

zastupca

(DARTH VADER, 3. 1. 2010 12:58)

Ako hej ja wem ze ich vyhladil...ae ja teraz rozoberaam jeho a nie co urobil....=)

text

(zastupca, 1. 1. 2010 18:20)

Ešte tam na konci chýba Darth Vader , ten predsa vyhladil jediov, no nie?

DARTH VADER

(..., 25. 12. 2009 11:00)

Darth Vader-alebo Anakin Skywalker...podla mna je postava z najhorsim osudom zo STAR WARS...Podla mna Vader nikdy nebol zlym..newiem preco....??Nikdy som ho nebral ako zapornu postavu...Aj ked nou bol v urcitych momentoch...On podla mna nenavidel vsetkych a hlawne dartha sidiusa a seba ze nechal Padme umriet...aj ked si to newedel priznat...Keby bol skutočne SITHOM..tak by zabil Luka uz na Bespine alebo by nechal Luka na posmas Imperatorovi...ale napriklad smrt Galena Mareka ...jeho ucna...ho velmi zobrala..aj ked bol taky aky bol..ze nikoho nenavidel...bol stale niekde tam v nutri JEDI...

Jedi vs.sith

(Quilon Vos, 21. 12. 2009 15:18)

vemte si to ze máte sithské shcopnosti např.blesky dají se zastavit pomoví meče a Yoda umí i rukou 1:0 Jedi.Škrcení stačí narušit ho pomocí vlastní síly a ztratí nad vámi kontrolu.2:0 pro Jedi Dark rage(vztek)
při tomto použití stačí se bránit a jak mile ochabne síla je sith snadná kořist.3:0 for Jedi.A nakonec vysátí života toto je vec která je velmi bolestivá a nelze se ji snadno zbavit takze skore je 3:1. Vítězí Jedi

jaler

(jaler, 4. 11. 2009 15:37)

zapoměli jste dartha vadera a dartha baluise

kopirvani clanku

(nereknu svim jmeno sithským zrádcům rady, 2. 11. 2009 20:06)

cus na nejake strance sem nasel clanky uplne stejny jak ty vase a e to od navstevnika tohohle vebu nehci bonzovat ale byt vama s tim neco udelam

budte sithove oni jsou lepší!!!

(sith, 22. 10. 2009 12:44)

protože anakyn dar wader přednim je anakyn skyvalker anakynskaj woerk dar wader je nejsilnější!!!!!!!!!!! zatím co světlá strana chce bejt nejlepší aje světlá chabá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jedi

(maiky, 4. 9. 2009 14:57)

Sithům to nemislý proto prohrávají ale jediové se snaží myslet proto vždycky dali sithům na prdel.

PS:můj nejoblíbenější jedi-Yoda,Windu a Luk Skywolker

Sith

(Darth Grim, 24. 8. 2009 19:26)

Me je to jedno co je to Sith nebo Jedi hlavne kdyz to cloveka dovede k sile a moci !! Ale faktem je ze Sithove dicky davali nafrag Jediajum a pak se nekde zasili a cekali.....

nej veci v sw kotor

(tom99990, 19. 8. 2009 8:24)

HELE JÁ SEM DOHRÁL VŠECHNY SW KOTOR A NEJ SITH JE REVAN
nej jedi je BASTILA SHAN škoda že jí malak smažil a dostal jí na temnou stranu

kodex

(Darth Hark, 3. 8. 2009 22:40)

mělo by tam spíš bejt Mír je klam. Je jen vášeň.Skrze vášeň,získám moc.Skrze moc získám vládu.Skrze vládu dosáhnu vítěztví.A vítěztví mě osvobodí

good

(Lord_Razor, 27. 7. 2009 10:25)

maš dobrou stranku

Sith vs. Jedi

(neznámý Jedi, 23. 7. 2009 23:31)

Ano Jediové se až moc drží zásad nejlepší by pro ně bylo být jako já pěkně mezi jsem sice na světlé straně Síly ale občas se ubírám k její temné části ale dávám si pozor abych nezašel moc daleko. Tím zůstávám mocným Jedim a spasitelem pro tento svět :-)