Jdi na obsah Jdi na menu
 


27. 2. 2011

Před Republikové období

130 000 BBY 
- Počátek sithské civilizace 

100 000 BBY 
- Kwaové sestavují Bránu nekonečna a Hvězdné chrámy na Dathomiru 

49 000 BBY 
- Rakataové sestavují hyperbrány 

35 000 BBY 
- Killikové staví na Alderaanu Zemi Hradů 
- Rakataové budují své Nekonečné Impérium a započínají dobyvačná tažení. 
  Představují se jako bohové a zotročují si národy planet, které dobyli 

30 000 BBY 
- V Nekonečném Impériu se staví Star Forge 
- Killikové jsou vyhnáni z Alderaanu a Alsakanu
   do neprozkoumaných oblastí 
- Sithský král Adas sjednocuje sithské národy na Korribanu 

27 700 BBY 
- Rakataové útočí na Korriban. Král Adas však nenechá
   Sithskou říši padnout a vede své druhy do vítězné války,
   sám v ni pak umírá 

26 000 BBY 
- Galaxií se přežene mor, kterým onemocní pouze rasa rakatánců 
- Nekonečné Impérium se hroutí. Přeživší rakataové se
   usazují na Rakata Prime. Star Forge je zapomenuta,
   ale cesta k ní je stále ukrytá ve hvězdných mapách
   na několika planetách 

Stará Republika


Expanzní Éra

25 000 BBY 
- Corelliani vyrábějí Hyperpohon, díky studiu technologie po rakatancích 
- Jednotící války 
- Založení Republiky pro světy jádra, Coruscant ustanoven jako hlavní planeta 
- Vznik Republikové ústavy, senátu a senátní knihovny 
- Vytyčení Perlemianské obchodní cesty a Corellianského tahu 
- Kuat je kolonizován lidmi, převážně inženýry a konstruktéry lodí 
- Skupina nejrůznějších bytostí začíná studovat Sílu a zakládá Řád,
   který je později znám jako Jedijský 
- Ssi-Ruukská experimentální loď havaruje na Garosu IV 
- Huttové unikají zkáze Varlu a usazují se na Evocaru, ze kterého učiní svoji hlavní planetu   Nal  Huttu. Původní obyvatele zotročí a donutí je stavět města na Nar Shaddaa 

24 500 BBY 
- Xendor upadá k temné straně a dochází k prvnímu sváru mezi temnou a světlou stranou 

24 000 BBY 

- Tioneská válka 

- Mandalore První se stává prvním mandalorem 

- Mandaloriané začínají dobývat planety 

23 900 BBY 
- Republika a Huttové poráží HoF&T a končí Tioneská válka 
- Velké Manifestační období

20 000 BBY 
- Dochází k osidlovíní expanzního regionu 

Indektová éra

17 000 BBY 
- Končí velké manifestační období 
- První Alsakanianský konflikt 
- Indectová éra, představující výrobu zabijáckých droidů 

15 500 BBY 
- Jediové vynalézají světelné meče 

15 000 BBY 
- Aqualiská občanská válka 
- Aqualisko-Republiková válka 
- Yuuzhan vongové jsou odstřiženi od Síly, když je zničena jejich
   planeta ve válce strojů. Započínají tak svojí cestu za nalezením
   svého nového domova 
- Konec Indectové éry 
- Začátek Pozdního-idectového období 

Éra Pius Deašského tažení

12 000 BBY 
- Konec Pozdního-indectového období 
- Započínají Pius Deašské tažení. Nejvyšší kancléř Contispex vede fanatický kult do bojů proti
   vetřeleckým sektám 

11 000 BBY 
- Konec Pius Deašských tažení 
- Osidlování vnějšího okraje 

  10 000 BBY
  - Na Yavinu IV je založeno Město Jediů
  - Je zkonstruován světelný meč Vimy-Da-Body 

  Rianituské období

  9 000 BBY 
  - Počátek Rianituského období představujícího
     vzestup Huttů 

8 000 BBY 
- Sithský lord přichází na Alpheridies a nechává tam postavit sithskou pevnost 
- Konec Rianituského období 

Manderonské období

7 003 BBY 
- Druhý rozkol mezi světlou a temnou stranou Síly 
- Temní Jediové prohlašují svoji nezávislost a odtrhují se od Řádu Jedi 
- Začátek Století Temna 


7 000 BBY 
- Je vyřčeno proroctví o vyvoleném, který nastolí rovnováhu v Síle 
- Podle proroctví se Mandaloriané shromažďují na planetě Mandalore, pod vedením taungského
   Mandalora Prvního 

6 900 BBY 
- Konec Století Temna 
- Temní Jediové prohrávají válku v bitvě o Corbos a přeživší jsou vykázáni z Republiky 
- V exilu Temní Jediové nalézají Sithské Impérium 
- Sithové považují Temné Jedie za bohy a začínají jim sloužit
- Karness Muur vytváří Muurský talisman

6 000 BBY 
- vrcholí Manderonské období 
- Miralukové se přesouvají na Alpheridies 

Siderealské období


5 500 BBY 
- První vytyčení Rimmské obchodní cesty 

5 100 BBY 
- Marka Ragnos vítězí nad Lorden Simusem a zmocňuje se titulu Temného Pána ze Sithu 

5 032 BBY 
- Odan-Urr se narodil na Draethosu 

5 020 BBY 
- Sourozenci Daragonovi se narodí na Koros Major 

5 000 BBY 
- Urr je vyslán svým mistrem do systému Koros, aby pomohl císařovně Tetě 
- Císařovna Teta sjednocuje 7 světů systému Koros výhrou v Bitvě na Kirreku 
- Gav A Jori v bitvě ztrácí své rodiče, získají tak loď a s ní se pouští do mapování galaxie 
- Smrt Marka Ragnose 
- Ludo Kressh a Naga Sadow svádí souboj o titul Temného Pána 
- Začíná Velká Hyperprostorová válka,

když Gav a Jori zavedou síly Sithského Impéria do Republiky 
- Bitva o Coruscant, Koros Major, Kirrek, Primus Goluud a Korriban, Druhá bitva o Korriban 
- Jediové, jako udatní obránci Coruscantu započínají stavbu Jedijského chrámu 
- Sithský holocron krále Asase je ztracen na planetě Ashas Ree 
- Na planetě Csilla začíná doba ledová, která výrazně ovlivní myšlenkový proud v chisské
   společnosti. Má se za to, že v tu dobu také vznikla Chisská Ascedence 
- Naga Sadow odlétá na Yavin IV se svými posledními massassijskými válečníky po té,
   co je poražen 
- Velká Hyperprostorová válka končí 

4 996 BBY 
- Urr na Ossusu zakládá Velkou Jedijskou knihovnu 

4 990 BBY 
- Zánik Sithského Impéria 

4 800 BBY 
- Ny Rylothu začíná těžba ryllu 
- Je sestaven první moderní světelný meč, který vyřešil problém se ztrátou síly čepele 

4 700 BBY 
- Sestavena Rada Jedi 

4 500 BBY 
- Vypuká válka na Mon Calamari 
- Barabelská občanská válka 

4 400 BBY 
- Freedon Nadd upadá k Temné straně a učí se umění sithu
  od ducha Nagy Sadowa 
- Nadd nalézá ztracený holocron krále Adase a s novými znalostmi
   se pouští do dobytí Onderonu 
- Naga Sadow definitivně umírá 

4 300 BBY 
- Taris se stává hlavní planetou Vnějšího Okraje 

4 250 BBY 
- Třetí Velký Svár mezi Světlou a Temnou stranou 
- Civilní válka na Coruscantu končí odletem Temných Jediů do
  systému Vultar, který posléze zničí 

4 150 BBY 
- Hapes je kolonizován jezdci z Lorellu 

4 056 BBY 
- Občanská válka na Tarisu 

4 050 BBY 
- Pod vedením Arcy Jetha Republika poráží Hapéské piráty,

což byli ve své podstatě hlavní obyvatelé
   Hapéského prostoru. Arca daléhal na zbylé představitele jezdců, aby upustili od matriarchální
   společnosti, to ovšem jen vedlo k vybudování a zakořenění nelibosti vůči všem Jediům 

4 019 BBY 
- Je dokončena první část Jedijského chrámu na Coruscantu,

když čtyři mistři Jedi vztyčí zikurat nad Nexusem Síly 

4 018 BBY 
- Narození Ulica Qel-Dromy 

4 017 BBY 
- Narození Caye Qel-Dromy 

Stará Sithská Válka

4 015 BBY 
- Velká Droidí revoluce 
- Jolee Bindo se svým partnerem pašují zásoby pro hladovějící v systému Ukatis 
- Počátek Období Starých Sithských Válek 

4 014 BBY 
- Narození Canderouse Ordoa na Ordu 

4 012 BBY 
- Bindo a Vex jsou chyceni Dimeanskými jezdci. Andor je zabit Kraatem,

ale Joleemu se podaří uprchnout

 

4 000 BBY 
- Volba nejvyššího kancléře, stáva se jím Sidrona Diath 
- Vypuká Velká Sithská Válka 
- Basiliskansiové ničí chemickým jedem svojí vlastní planetu
   v zoufalém posledním vzdoru proti mandalorianům 
- Narození Vimy Sunrider na H'ratthu 

3 998 BBY 
- Založení tajné organizace Krath 
- První a Druhá bitva o Onderon 

3 997 BBY 
- Exar Kun se stává novým Temným Pánem ze Sithu 
- Ulic Quel-Droma se stává Sithským lordem 
- Započíná Krathské Svaté tažení 
- Dobávání Systému císařovny Tety 

3 996 BBY 
- Třetí bitva o Systém císařovny Tety a jiné 
- Smrt Mandalora Nezkrotného 
- Kun zabíjí Odana-Urra na Ossusu 
- V Druhé bitvě o Coruscant umírá Vodo-Siosk Bass 
- Ulic zabíjí svého bratra, důsledkem toho Nomi Sunrider použije svoji schopnost a odejme mu
   citlivost v Síle 
- Zničení Jedijské planety Ossus 
- Exar Kun prchá na Yavin IV 
- Jediové vyráží zničit poslední zbytky vlivu Exara a shormažďují se na orbitu Yavinu IV 
- Exar Kun vysává životní sílu z posledních massassiů a přenáší tak svého ducha do zdí Velkého
   chrámu, aby tak unikl spravedlnosti. Zůstane však v chrámu uvězněn 
 - Konec Velké Sithské Války 

3 995 BBY 
- Jediové se vydávají na Velký lov, který má vyhubit terentateky 

3 988 BBY 
- Krynda Draay vysloví proroctví o Pětce 

3 986 BBY 
- Ulicovi se zjeví mistr Arca a sdělí mu, že musí ještě žít dál, aby se mohl vykoupit ze svých činů 
- Vima Sunrider se vydává na Rhen Var hledat Ulica, aby ji učil používat Sílu 
- Ulic se tedy ujímá Vimy i přez to, že sám Sílu necítí 
- Nomi nalézá svoji dceru a usmiřuje se s Ulicem 
- Ulic je zabit obyčejným vojákem a splyne se Sílou 

3 980 BBY 
- Vima vkládá skutečnosti o Ulicově vykoupení do Velkého holocronu 

3 976 BBY 
- Vypukají Mandaloriánské války, mandaloriané dobývají světy vnějšího okraje 
- Zaalbar je vykázán z Kashyyyku za napadení svého bratra. Později je chycen otrokáři 
- Jolee Bindo odchází do exilu do Zemi Stínů na Kashyyyku 

3 973 BBY 
- Bitva o Cathar 

3 964 BBY 
- Padawanský Masakr na Tarisu 


3 963 BBY 
- Mandaloriané napadají Republiku a vtahují ji tak do války 
- Několik Jediů vedených Revanem a Alekem vstupuje do války 
- Mistryně Jedi Q'Anilia má vizi Karness Muura jak vede armádu raghoulů stvořených talismanem
- Jedi Covenant posílá mistra Xamara, aby vyhledal talisman údajně ukrytý někde na Tarisu.
   Ovšem je odvolán než může svůj úkol dokončit
- Covenant proto rychle posílá svého agenta, Celestu Morne, aby talisman našla a zabránila
   splnění vize
- Invaze mandalorianů na Taris
- Celesta Morne kontaktuje v podměstě Tarisu Jediho Zayna Carricka,

aby jí pomohl talisman získat
- Mandaloriané vedení vědcem Pulsipherem talisman nalézají a odvážejíjej na měsíc Jebble,
   na palubě transportu je ale krom talismanu i Celesta a Zayn
- Talisman začíná manadaloriany, kteří s ním přijdou do styku, proměňovat v raghouly.
   Toho využívá Celesta a zmocní se talismanu
- Celesta, posedlá Temnou stranou, je Zaynem uložena do hybernace v Jebbleské schránce
- Díky rozšíření raghoulské nákazy je Jebble vybombardována nukleárními bombami,
   čímž se proměňuje v mrtvou a opuštěnou planetu
- Mnoho bitev (Onderon, Dxun, Taris, Myrkr...) 

3 851 BBY 
- Revan a Malak se stávají Sithy 
- Revan se dostává ke hvězdné mapě na Kashyyyku 

3 960 BBY 
- Jedi Exile se sama odřezává od Síly 
- Bitva o Malachor V 
- Revan poráží Mandalora Nejvyššího 
- Konec Mandalorianské války 
- Revan A Malak se ztrácí v neprozkoumaných oblastech se
     Třetí republikovou flotilou 

3 959 BBY 
- Započíná Jedijská občanská válka 
- Terentatekové se opět probouzejí, když Revan s Malakem získávají větší moc 
- Revan zkonstruuje robota HK-47 

3 957 BBY 
- Revan je zrazen svým učedníkem. Bastila ničí Revanovu paměť, ten tak získává novou identitu 
- Malak se stává po Revanovi dalším Pánem ze Sithu 

3 956 BBY 
- Malak ničí kompletně povrch Tarisu, ve snaze zabít Bastilu a Revana 
- Revan znovu podstoupí výcvik na Dantooinu a stává se Jedim 
- Revan se se svými společníky pouští do hledání hvězdných map 
- Revan se dozvídá svojí skutečnou identitu a minulost v prvním duelu s Malakem 
- Revan na Rakata Prime nalézá starodávnou civilizaci rakatů a dává dohromady poslední
   kousky informací o Star Forge 
- Revan se podruhé utkává s Malakem na Star Forge a poráží ho 
- Star Forge je zničena 
 - Končí Jedijská občanská válka a začíná První Sithská 

3 955 BBY 
- Revan mizí v Neznámých oblastech

 

3 952 BBY 
- Vypuká Druhá Sithská civilní válka 
- Darth Nihilus vysává život z planety Katarr a zabíjí tak všechny zbylé miraluky až na jednu 
- Visas Marr je Nihiliusem oslepena a stává se jeho učednicí 
- Jedi Exile započala své dobrodružství 
- Jedi Exile poráží Dartha Nihiliuse, Siona a nakonec i Kreiu 
- Onderonská občanská válka 
- Zničení Malachoru V 
- Jedi Exile odlétá do Neznámých oblastí hledat Revana 

3 100 BBY 
- Královna Matka uzavírá hranice Hapeského konsorcia a odřízne tak svůj svět od zbytku galaxie 

3 032 BBY 
- Války gunganských kmenů 
- Vybudování podvodního města Otoh Gunga 

3 000 BBY 
- Freia Kallea zmapuje Hydianskýou tepnu 

2 992 BBY 
- Rozpad Paecianského impéria a osamostatnění Dathomiru 

2 973 BBY 
- Vybudování Velké senátní budovy na Coruscantu 

2 519 BBY 
- Další rozšíření chámu na Coruscantu. Založení archivů Jedi 

Nová Sithská Válka

2 000 BBY 
- Mistr Phanius upadá k Temné straně a stává se Darth Ruinem, zakládá Nové Sithské Impérium 
- Čtvrtý Velký rozkol mezi Světlou a Temnou stranou 
- Počátek Nové Sithské Války 

1 750 BBY 
- Dark Underlord se stává Temným Lordem ze Sithu 

1 500 BBY 
- Durge a Jaing jsou použiti k rozdmýchání sváru mezi mandaloriany a Sithy 

1 250 BBY 
- Belia Darzu se stává Temnou Paní Nového Impéria 
- Belia vede své Impérium do dvacetileté Sictiské Války, na jejímž konci sama umírá 

1 100 BBY 
- Počátek republikové Doby Temna 

1 026 BBY 
- Narození Banea na Apartosu 

1 010 BBY 
  - Kaan prohlašuje sebe a své následnovníky za Temné pány 

 

1 006 BBY 
- Vzniká Bratrstvo Temnoty 
- Bitva o Korriban 

1 005-02 BBY 
- Nespočet bitev, také první Ruusanská 

 

Nový Sithský Řád

1000 BBY 
- IV, V, VI a VII bitva o Ruusan 
- Doba reformace na Ruusanu je senátem určena jako rok nula 
- Sithové jsou poraženi, končí Nová Sithská válka 
- Darth Bane si volí za žáka Raina
   a pasuje ho na Darth Zannaha. Zároveň zakládá Nový Řád Sithu,

 zavádí pravidlo dvou a další 
- Tarsus Valorum se stává nejvyšším kancléřem 
- Po 3 tisících letech je dokončen chrám Jedi na Coruscantu 
- Mistr Bodo Baase předpovídá narození Skywalkerů 
- Granové zakládají kolonie na Malastare a Hoku 

990 BBY 
- Khommité dosahují vrcholu své civilizace a započínají s klonováním sebe sama,
   aby tento stav zachovali 

965 BBY 
- Chiss Ascendancy ustanovuje zákoník o neagresivním chování 

896 BBY 
- Narození Yody 

800 BBY 
- Yoda se začíná učit používat Sílu 
- Archeologické vykopávky na Ossusu odkrývají
   světelný meč Vimy-Da-Body 

796 BBY 
- Yoda se stává mistrem Jedi a začíná učit prvního žáka 

700 BBY 
- B'omarrští mnichové staví chrám na Tatooinu, který se později stane palácem Jabby 

600 BBY 
- Jedi Allya je vyhoštěna na Dathomir 

553 BBY 
- Počátky vysílání HoloNetu 

516 BBY 
- Jabba se zmocňuje chrámu na Tatooinu (před ním ho měl ještě zločinec Alkahra) 

495 BBY 
- Je postavena loď Chu'unthor, což je jedna z lodí sloužící k výuce Jediů 

482 BBY 
- Ikrit započíná svůj výcvik jako padawan Yody 

378 BBY 
- Ikrit objevuje Zlatý Glóbus. Nedokáže však zlomit prokletí
   a osvobodit massassijské děti, proto se hibernuje a je probuzen až do roku 22 ABY 

350 BBY 
- Založení obchodní federace 

340 BBY 
- Chu'unthor havaruje na Dathomiru 

332 BBY 
- Clan Vos začíná vládnout na Kiffu 

321 BBY 
- Z Ord Cestusu se stává vězeňská planeta 

312 BBY 
- Král Berethrone Solo zřizuje konstituční monarchii na Corelii a tím ruší
   předchozí absolutistický režim 

220 BBY 
- Založení vojenské akadamie na Caridě 

206 BBY 
- Narození Oppo Rancisise na Thisspiasu 

200 BBY 
- Narození Chewbaccy 
 
124 BBY 
- Galagtický senát ustanovuje Vnější okraj za volnou obchodní zónu 

105 BBY 
- Narození Durga Besadii Tai na Nal Huttě 

104 BBY 
- Narození Xizora na Fallenu 

102 BBY 
- Narození Dookua na Serennu 

92 BBY 
- Narození Qui-Gon Jinna a Ki-Adi-Mundiho 

91 BBY 
- Qui-Gon je přijat do chrámu 
- Narození Finise Valoruma 

82 BBY 
- Dooku je pasován na rytíře a bere si jako padawana Qui-Gona 
- Yoda si za padawana bere Ki-Adiho 
- Narození Palpatina na Naboo 

72 BBY 
- Narozeni Mace Windua a Shmi Skywalker 

70 BBY 
- Narození Joruse C'botha na Bortrasu 


66 BBY 
- Shmi Skywalker je prodána do otroctví 
- Narození Janga Fetta na Concordu Dawn 

65 BBY 
- Huttové plně ovládají Tatooine 
- Narozen Jan Dodonna na Commenoru 

64 BBY 
- Narození Wilhuffa Tarkin na Eriadu 

60 BBY 
- Millennium Falcon je zkonstruován na Corellii 
 

      - Začátek Mandaloriánské občanské války 
- Jaster Mereel se stává mandalorem 
- Darth Plagueis se stává Temným pánem Sithu 

59 BBY 
- Qui-Gonův první studen dokončí zkoušky a stane se rytířem. Qui-Gon je pasován na mistra
   a za dalšího žáka si volí Xanatose 
- Quinlan Vos se narodí na Kiffu 

58 BBY 
- Mace Windu zažehná konflikt na Hurikanu. Získá za to fialové Hurrikaine krystaly,
   které použije na sestavení svého meče 
- Jango Fett osiří, když je jeho rodina zabita mandalorianskou skupinou Death Watch.
   Pod svá ochranná křídla ho vezme Jaster Mereel 
 
57 BBY 
- Darth Sidious se pod vedením Darth Plagueise stává stále mocnějším a silnějším 
- Narození Obi-Wana Kenobiho 

54 BBY 
- Narození Darth Maula na Iridonianě 

53 BBY 
- Xanatos opouští řád Jedi poté, co je Qui-Gon donucen zabít jeho otce 
- Narození Aurry Sing na Nar Shaddaa 

52 BBY 
- Palpatine je zvolen do senátu jako představitel Chommellského sektoru 
- V bitvě na Kordě 6 umírá Jaster Mereel 
- Jango Fett se stává mandalorem 
- Narození Jar Jara a Garm Bel Iblise 

51 BBY 
- Jorus začíná sloužit jako osobní poradce senátora Palpatina 
- An'ya Kuro přivede Aurru Sing do chrámu 

50 BBY 
- Narození Jorje Car'dase na Corellii 

48 BBY 
- Narození Mon Mothmy na Chandrile 


47 BBY 
- Sharad Hett opouští chrám 
- Na Tatooine se narodí A'Sharad Hett 

46 BBY 
- Flotila Katana je zkompletována 
- Narodí se Padmé Amidala na Naboo 

45 BBY 
- Flotila Katana se ztrácí 

Stark Hyperspace War

 


44 BBY 
- Qui-Gon si za padawana volí Obi-Wana 
- Vypuká Prudká hyperprostorová válka 
- (NU) Darth Plagueis ovlivněním midi-chlorianů svoří život v lůně Shmi Skywalker 
- (NU) Darth Sidious zabíjí svého mistra ve spánku 
- Plo Koon je zvolen do rady Jedi 
- Xanatos a Bruck Chun sabotují chrám 
- Narozeni Ackbara na Decu 

43 BBY 
- Gilad Palleon vstupuje na Raithalskou akademii 
- Narození Anakina Skywalkera 

40 BBY 
- Finis Valorum se stává nejvyšším kancléřem 

39 BBY 
- Shmi a Anakin se stávájí majetkem Gardully the Hutt 

37 BBY 
- Vagaariové se dostávají do Chisského prostoru 

Blokáda Naboo
 
33 BBY 
- Darth Maul zabíjí hlavu organizace Black Sun Alexiho Garyna i ostatní Vigy.

Black Sun je z ničeho nic na pokraji krachu 
- Ki-Adi se stává členem rady 
- Jsou zdaněny obchodní cesty 
- Senát dává práva Obchodní federaci ozbrojovat své lodě 
- Amidala se stává princeznou Theedu 
- Poggle Nižší se stává arcivévodou Geonosis 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 BBY 
- Jango Fett se stává lovcem odměn 
- Senát povoluje Obchodní federaci jetě zvýšit výrobu droidů na ochranu jejich lodí před piráty 
- Amidala se stává královnou Naboo 
- Obchodní federace zahájí blokádu Naboo a následně podnikne invazi.

Královna díky Jediům prchá na Tatooine. První výskyt R2-D2 
- Anakin Skywalker je objeven Qui-Gonem na Tatooinu 
- Anakin Skywalker je osvobozen z otroctví 
- Valorum je sesazen a na jeho místo je zvolen Palpatine 
- Gungani a kolonisté Naboo se spojují, aby ubránili planetu 
- Sithové odhalují svoji existenci 
- Anakin ničí lucrehulk ovládající invazní armádu federace 
- Maul zabíjí Qui-Gona a následně je sám zabit Obi-Wanem 
- Dooku opouští řád Jedi, kvůli smrti Qui-Gonna 
- Jango Fett je najat aby se stal předlohou pro armádu klonů 

31 BBY 
- Nightsisters se zmocňují Hvězdného chrámu Dathomiru a pozabíjí při tom mnoho Kwiů.
   Jejich plán na zničení Coruscantu jim ale překazí Quinlan Vos 
- Planeta Ova je vycunuta černou dírou 
- Metatheranský kartel se pokouší o převzetí vlády nad ekonomií Cularinu 
- Vosovi a jeho padawance Aayle je vymazána paměť 
- Yuuzhan vongové útočí na Zonamu Sekot 
- Narodil se Lando Calrissian 

 
30 BBY 
- Adi Gallia, Ki-Adi-Mundi a A'Sharad Hett pátrají po Aurře Sing 
- Anzatiové jsou díky Aayle vypuštěni ze stáze na Kiffexu 
- Narození Ysanne Isard 
- (NU) Vergere zjišťuje pravdu o Sithech a je předvedena před Sidiouse.
   Stává se sithským studentem a díky tomu odhalí hrůzné plány Temného pána.
   Její pokus o elimnaci Sidiouse však nevyjde 
- Vergere je Jedii poslána na Zonoma Sekot a tam se setkává s yuuzhan vongy,

když sezná, že nebezpečí pro galaxii od nich může být ještě větší, než to,
které představuje Sidious, infiltruje se k nim 
 

 


29 BBY 
- Raith Sienar sestavuje plány pro expedimentální bitevní planetoid,
   které se stanou předlohou pro Death Star 
- Příprava projektu Outbound Flight (mezigalaktické výpravy) 
- Domain Jamaane provádí takzvaný Jamaane Coup, kterým sesadí Quoreala z postu vrchního
   overlorda a nahradí jej Shimrrou Jamaanem 
- Aayla Secura je na Coruscantu pasována na rytíře 
- Quinlan Vos je povýšen na mistra Jedi 
- Druhá bitva o Zonoma Sekot 
- Na Corellii se narodí Han Solo 

28 BBY 
- Palpatine je znovuzvolen nejvyšším kancléřem 
- Colicoidi přebírají vládu nad zpracováváním koření na Nar Shaddaa 
- Anakin sestavuje svůj první vlastní světelný meč v krystalové jeskyni na Ilimu 
- Na Corellii se narodili Soontir Fel a Bria Tharen 
- Bitva o Kaskyyyk kvůli zporu ohledně daní 

Outbound Flight(mezigalaktické výpravy) 


27 BBY 
- Na Yaze Minor započíná Outbound Flight 
- Chissové se brání yuuzhan vongům 
- Yarael Poof se obětuje, aby zachránil Coruscant 
- V Chisském prostoru se potkávají Outbound Flight a vagaariové,
   následuje bitva, která C'baothův projekt předčasně ukončuje 

26 BBY 
- Yaddle umírá na Mawanu, když ničí chemickou zbraň,
   aby ochránila město Naatan před zamořením 
- Shaak Ti se stává členem rady Jedi 

25 BBY 
- Yuuzhan vongové staví základnu na Bimmielu 
- Alderaaniné nalézají planetu Isis a její polohu nechají utajenou,
   později se stane jedním z úkrytů rebelů 
- Callista Ming je objevena a poslána na výcvik do chrámu Jedi 
- Narodila se Jan Ors na Alderaanu 

Rise of the Separatist

24 BBY 
- Dooku znovu plně zprovozňuje dění na Raxus Prime a tím započíná seperatistická krize 
- Palpatine si jako odpověď na tuto událost odklepne další volební období a zůstává
   nejvyšším kancléřem, dokud by se krize nevyřešila 
- Amidala se stává senátorkou Naboo 
- Vypuká Virgillianská občanská válka 
- Komerční cech ovládá Korriban 
- Biggs Darklighter se narodí na Tatooine 

23 BBY 
- Granta Omega se mstí za smrt svého otce Xanatose, při atentátech na Palpatina zabíjí
   jedenadvacet senátorů 

Clone Wars

22 BBY 
- Po atentátech na senátorku Amidalu je pro její ochranu uvolněn Obi-Wan s
   Anakinem Skywalkerem 
- Jango Fett zabíjí Zam Wesell 
- Jediové zjišťují, že mistr Sifo-Dyas nechal vybudovat armádu klonů 
- Dooku se představuje jako Sith Darth Tyranus 
- 200 jediů je pod velením Mace Windua posláno na Geonosis 
- Mistr Yoda na Kaminu vyzvedává část armády klonů 
- Bitva o Geonosis 
- Sora Bulq přežívá sestřelení trnasportéru a s mistrem Tholmem pronásledují Dookua na Bakuru 
- Začínají Klonové Války 
- Nejvyšší kancléř Palpatine získává první z nespočtu nových pravomocí 
- Anakin a Padmé se tajně berou na Naboo 
- Qunlan Vos je nasazen jako tajný agent 
- HoloNet končí jako veřejný zpravodaj a stává se z něj komunikační nástroj Republiky 
- Fisto nahrazuje v radě Colemana Trebora 
- Na Rattataku je Dookuem najata Asajj Ventress 
- Objevuje se Generál Grievous 
- Depa Billaba na Haruun Kalu upadá k temné straně. Zachránit ji přiletí Mace Windu 
- Kyle Katarn se narodil na Sulonu 
- Nespočet bitev, nejdůležitější snad : Geonosis, Kamino, Mon Calamari, Brentaal IV, Muunilinst 

 


21 BBY 
- Shak Ti osvobouje planetu Dagu (Nevydaný román, který byl ovšem uznán za canon) 
- Druhá bitva o Jabiim 
- Nespočet bitev, nejdůležitější snad : Aargonar, Jabbim, Ord Cestus, Cartao, Zaadja, Null,  Drongar
- Spaartianské klonové válce jsou převezeny na Wayland
- Narození Tycha Celchu na Alderaanu a Wedge Antillese na Corellii 
- (NU) Quinlan Vos se prozrazuje z utajení a čelí Dookuovi, ten ho nechá nahlédnout do minulosti
   zkrze Tinté Vos a tím jej převede na svoji stranu 

20 BBY 
- Obi-Wan je zajat Assaj Ventress a považován za mrtvého 
- Anakin Skywalker je pasován na rytíře Jedi 
- Obi Wan zabíjí Durgeho na Karthakku 
- Assaj vypaluje Skywalkerovi mečem jizvu na obličeji 
- Adi Gallia umírá rukou Grievouse 
- Honoghr je vážně poničen toxickým materiálem 
- Assaj Ventress je poražena a prchá neznámo kam 
- Narodí se Dash Rendar na Corellii 

19 BBY 
- (NU) Souboj Yody a Temného Jediho z Bpfasshe na Dagobahu 
- (NU) Car'das je uzdraven Yodou. Získává díky tomu
   omezené schopnosti užívat Sílu a pouští tak do budování své nové pašerácké organizace 
- Sora Bulq zabíjí mistra Oppo Rancisise 
- Quinlan Vos se díky Aayle odprosťuje od svého vnitřního temného démona a poráží Soru Bulq 
- Všechny pověsti jsou potvrzeny, druhý Sith skutečně existuje a není to Bulq. Po Sidiousově stopě
   se tedy po Vosovi vydávají i Anakin s Obi-Wanem 
- Sidious je nucen své plány uspíšit a tak dochází k bitvě o Coruscant 
- Generál Grievous je poraněn Macem Winduem, stejně se mu ale podaří uprchnout
   a vzít ssebou i nejvyššího kancléře 
- Dooku je zabit Anakinem Skywalkerem na rozkaz Palpatina 
- Padmé odhaluje Anakinovi, že je těhotná 
- Grievous je poražen Obi-Wanem 
- Palpatin prozrazuje Anakinovi svoji skutečnou totožnost 
- Windu, Fisto, Kolar a Tiin jsou zabiti Sidiousem 
- Z Anakina Skywalkera se stává Darth Vader
- Rozkaz 66 
- Zničení chrámu na Coruscantu 
- Přeživší Jediové jsou varováni před návratem na Coruscant 
- Yoda se utká se Sidiousem, ale nedokáže ho porazit 
- Darth Vader Ukončuje válku zabitím zbývajících nejvyšších představitelů separatistů 
- Sidious prohlašuje Republiku za Galaktické Impérium a sebe za císaře 
- Obi-Wan vítězí nad Anakinem na Mustafaru, bere mu meč a odchází 

- Narození Luka a Leii 
- Amidala ztrácí vůli žít a umírá 
- C-3PO je paměť vymazána, zatímco R2-D2 pouze zablokována 
- Yoda odchází do vyhnanství na Dagobah 
- Darth Vader dostává speciální oblek na podporu  životních funkcí,

dozvídá se o smrti Padmé a jeho přeměna v nelítostného Temného pána je kompletní
- Bail Orgaa adoptuje Leiu a vrací se s ní na Alderaan 
- Obi-Wan ukrývá Luka u jeho strýce a tety na Tatooine 
- Důležité bitvy: Saleucami, Cato Neimoidia, Belderone, Coruscant, Kashyyyk, Utapau,
  New Plympto... 

 

The Great Jedi Purge

- Začínajá velká Jedijská čistka 
- Zahájena konstrukce první hvězdy smrti 
- Jedijské setkání na Kesselu 
- Zničení Caamasu 
- Vader nalézá Celestu, když pátrá po Muurském talismanu, s jehož pomocí se chce zbavit Císaře
- Celesta používá talisman k proměnění Vaderových vojáků v raghouly a donutí jej utéct

18 BBY 
- Obi-Wan zastaví inkvizitora Sancora v pátrání po okolnostech smrti Padmé 
- Ferus Olin s pomocí královny Apalanie a šéfa Rugora Nasse
   poráží inkvizitora Maloruma a dočasně tak osvobozuje Naboo z Imperiálního podrůčí 
- Ghormanský masakr 
- Konstrukce Eye of Palpatine 
- Callista Ming se převtěluje do počítačového systému Eye Of Palpatine 
- Han Solo se setkává se svým bratrancem Thrackanem Salem 
- 501. zabíjí královnu Apalaniu a její Jedijské ochránce 
- Corran Horn a Mirax Terrik se narodili na Corellii 
- Narodil se Korto Vos, potomek Qunlana Vose 

17 BBY 
- Navik Rudý dobývá Rodiu a vyvraždí klan Tatsu. Umírá i Greeedo Starší 
- Thrawn je vyhoštěn z Chisského prostoru 
- Vader vyvraždí všechny klony Sa Cuise a také vzpurného temného Jediho Sheyvana 
- Na M'haeli je zničen královský palác při Imperiální okupaci 
- Narodí se Mara Jade a Isolder 

16 BBY 
- Svtba Bobby Fetta se Sintas Velou 

15 BBY 
- Založení prvních "kolonií" na Yelesii 

12 BBY 
- Narození Teneniel Djo na Dathomiru 

11 BBY 
- Objevení Maridunu a jeho obstazení pro těžbu. Amianiné jsou zotročeni 
- Na Halowanu jsou setrojeni roboti série IG-88 

10 BBY 
- Han Solo a Soontir Fel vstupují do Imperiální akademie 
- Natasi Daala získává pozornost Tarkina 
- Narodí se Gavin Darklighter na Tatooine 
- Zavval the Hutt umírá na Yelesii, když z ní Han Solo a Bria Tharen prchají 
- Pátá Vlna Smrti zabíjí většinu pozemní populace Chadu 
- Droidí povstání na Nar Shaddaa 

9 BBY 
- Dash Rendar vstupuje do Imperiální akademie 
- Stormtroopeři se začají verbovat už výhradně jen z neklonových rekrůtů 
- Přeživší Chadra-Fané začínají putovat po galaxii 
- Luke Skywalker dostává písečnou horečku 
- Imperiály je vyvražděna celá osada Covewayů 

 

8 BBY 
- Palpatine se naučí převtělování díky holocronu mistra Ashka Boda 
- V Mount Tantiss na Waylandu je dokončen archiv Palpatina 

7 BBY 
- Soontir Fel je přidělen k 6th Squadron 37. imperiální letky 
- 200 000 Fallenů umírá na rozkaz Dartha Vadera 
- Ken se dostává do Ztraceného města Jediů 
- Je sestrojena Guri 
- Narodil se Kyp Durron 

6 BBY 
- Han Solo skládá zkoušky na Akademii 
- Xizor se ujímá vedení Black Sun 
- Kapitán Hoffner a Talon Karrde objevují flotilu Katana 

5 BBY 
- Han Solo zachraňuje Chewbaccu před smrtí a získává si tak jeho dluh smrti 
- Han Solo opouští Akademii a utíká na Coruscant 
- Lando Carlissian vyhrává Millennium Falcon 
- Kyle Katarn vstupuje do Imperiální akademie 
- Han Solo je chycen Bobbou Fettem, ale Lando ho brzy na to osvobozuje 

4 BBY 
- Lando aktivuje Mentální harfu Sharu a probouzí pradávnou civilizaci Sharuů 
- Bitva o Nar Shaddaa 
- Lok Hask ničí vesmírnou stanici Gus Treta 
- Je zabit Aruk Besadii Aora 

3 BBY 
- Lando Calrissian zachraňuje Oswaftský lid 
- Han Solo vyhrává Millennium Falcon 

Galactic Civil War

2 BBY 
- Formuje se Povstání, začíná Galaktická občanská válka 
- Palpatine ustanovuje velkoadmirálský post 
- Je zabita Jiliac Desilijic Tiron 
- Jabba the Hutt se ujímá vedení nad kajidikem Desilijic 
- Jacob Nion je zabit Vaderem 
- (NU) Morgan Katarn nalézá Údolí Jediů na Ruusanu. Ve svém domě na strop ukrývá mapu,
   jež ukazuje cestu, jak se k němu dostat.

1 BBY 
- Vader zabíjí An'yau Kuro a tím končí Jedijská čistka 
- Bail Organa odchází do důchodu a nahrazuje ho Leia 
- Dev Sibwarra je chycen Ssi-Ruuk (Ssi-Ruu = jč, Ssi-Ruuk = mnč) 
- Gaeriel Captison je zvolena jako Bakurská senátorka 
- Teroenza umírá na Yelesii 
- Kyle Katarn při svém prvním velení ve zkouškové misi na ateroidu AX-456 naráží na skupinu
   rebelů, poprvé se setkává s Jane Ors a ušetří její život
- Jerec stíná hlavu vůdci rebelů, Morganu Katarnovi a nabodává ji s dalšími v Sullustanské kolonii
   na kůly pro výstrahu dalším sympatizantům rebélie
- Kyle je vyznamenán samotným Jerecem za své bravurní velení při bitvě na AX-456
- Kyle se na Hvězdě Impéria opět střetává s Jane Ors. Zjišťuje, kdo skutečně mohl za smrt
  jeho otce. Stává se z něj agent rebelů
- Osvobození Tarisu z podrůčí pirátů a Impéria

 

Pokračovaní druhá stránka Timeline zde

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

...

(DonJohny, 14. 11. 2012 12:49)

Zdravím,
Chtěl jsem se zeptat jestli se publikují nějaké knížky v předrepublikovém období ? Mám na mysli něco jako třeba zkoumání síly, počátky ery Sithů atd. Zkoušel jsem číst Lost Tribe of the Sith ale moc jsme to nedával :D( nejsem tak dobrej v angličtině ). Existují z tohodle období některé další knihy ? Předem díky za odpověd

komixi a kniha pro fandy star wars doporučuji

(ednedhned, 16. 1. 2012 18:40)


Star Wars: už nejen filmová legenda, ale také nový měsíčník vydavatelství EGMONT ČR

Komiksový časopis Star Wars magazín od vydavatelství EGMONT ČR, s.r.o., přichází v úterý 17. ledna na pulty českých prodejen tisku. Milovníky komiksů čekají každý měsíc tři napínavé povídky na 48 barevných stranách. Nový titul bude k dostání za pouhých 49 Kč a díky výhodné nabídce půlročního a ročního předplatného ho mohou čtenáři získat s 15procentní slevou.

První číslo nabídne povídky Očista s Darthem Vaderem a císařem Palpatinem, Děti Síly s Macem Vinduem a Apokalypsa na Endoru z období po Epizodě VI. Za měsíc si čtenáři budou moci vychutnat povídky Nepřátelské linie s Anakinem Skywalkerem, Cesta válečníka s Jangem Fettem a Bobou Fettem a Okamžik pochybností opět s Darthem Vaderem.- konec -

Více informací vám poskytne
Stanislav Kadlec, šéfredaktor EGMONT ČR, tel.: 224 800 759, e-mail: stanislav.kadlec@egmont.cz
www.egmont.cz