Jdi na obsah Jdi na menu
 


501st legie 4 kapitola

16. 10. 2009

Kapitola čtyři:Separatistické tajemství

Nerash-komandér 501. legie stál v pozoru v čele můstku republikového křižníku.Nejvyšší důstojníci legie, tvořili cestu od dveří, až k němu.

Byli přinuceni sundat si své obvyklé oblečení a vyměnit ho za slavnostnější.Vypadali tak daleko zvláštněji-v uniformě nebyly ty stejné tváře až tak děsivé, ale takhle...

Dveře na můstek se otevřely.Jako na povel se všechny tváře otočily k vcházejícím.

Těmi byli opět klonoví vojáci.Ten kdo by je dobře neznal, by je od sebe nerozlišil.A takhle, když neměli brnění by nebylo ani vidět, že jsou z 501., ale v poslední bitvě prokázali, že k ní opravdu patří.Proto sem také byli pozváni.

Všech pět se dalo do pochodu.Jak tak procházeli uličkou z důstojníků 501., čím dál více jim vrtalo hlavou o co běží.Důstojníci měli čím dál vyšší hodnost.Už chybělo jen pár metrů ke komandérovy Nerashovi.

Všech pět párů nohou se naráz zastavilo.Zavládlo absolutní napjaté ticho.

Vojáci leteckého oddílu z 501.,“prolomil ticho s úsměvem Nerash. „gratuluji vám k úspěšné misi a děkujte také svým bratrům, kteří bojovali tam ve vesmíru, stejně tak urputně, jako vy na zemi.“

Proč musí chodit kolem horký kaše?Kdyby to tak řekl normálně.Už jsme mohli vědět proč tu jsme, říkala si asi celá pětice.Jeden z nich ale myslel ještě na něco jiného.Byl to Héro.On nebyl v leteckém oddílu, kdoví co to mělo znamenat...

Prokázali jste sílu 501., oddanost 501., a odhodlání 501.!Bojovali jste...“dál už to jeden z přítomných-Mynock-neposlouchal.

Žvásty, žvásty, žvásty.Tohle Nerashovi teda není podobný!přemýšlel v duchu.

...A republika vás nenechá bez odměny.“dokončil výčet jejich „hrdinských výkonů“.

Že by konečně něco zajímavýho?napadlo Mynocka.

...Jménem senátu a nejvyššího kancléře, vám předávám tato vyznamenání.“dokončil Nerash svůj proslov.Proslov, který ho donutili naučit se navzpaměť, blesklo hlavou Deckovi.

Na přemýšlení jim už ale nezbýval čas, protože jim pokynuli, ať postoupí vpřed.Udělali tedy ještě krok, aby se ocitli před admirálem, který nesl jejich vyznamenání.

První předstoupil Decka, jako kapitán zbytku týmu.Nahodil nečitelný výraz a vypjal hruď.

Kapitánovi 2648,...“odmlčel se Nerash, když admirál umisťoval první vyznamenání.

a jeho mužům 1540,...“další stříbrná medaile s červenou stužkou přistála na hrudi vojáka.

...OP-514...“Mynock postoupil vedle již vyznamenaných bratrů. „...a FL-4978...“ukončil předávání Flyiem. „...tímto předávám vyznamenání za statečnost!“

Ozval se bouřlivý potlesk od všech přítomných...Kromě Héra, který byl zadumaný, proč tam přivedli i jeho.

Když potlesk začal utichat, Nerash překvapivě pokračoval. „A také tobě, 2133, chci poděkovat za mimořádné služby 501. legii.Myslím, že bys mohl chtít nastoupit na místo mého padlého zástupce?“Poslední větu řekl zcela neformálně, už se neudržel a s úsměvem povytáhl obočí.

Héro se v duchu zaradoval.Tohle ani v nejmenším nečekal.Byla to pro něj větší pocta, než všechna vyznamenání v galaxii.Druhá nejvyšší příčka v 501.

Když se ale podíval na Nerashe, jeho radování ustalo.Uvědomil si, že minulí zástupce velitele padnul.A že stejně tak může i on.

Proud myšlenek mu přerušil další příval potlesku.Pocit triumfu u něj opět převážil.Zasalutoval a vyhrkl: „Rozkaz, pane!“.Pak se postavil po boku svého velitele, kde jako zástupce stát měl.

Nerash se podíval po ostatních. „A rozchod!Nemáte nic důležitějšího na práci, než se tu flákat?“zařval.Do komlinku potichu dodal: „Rex, Decka, Fox a Héro za mnou.“

* * *

Nerash procházel jednou chodbou za druhou, občas zabočil, všimli si ale, že míří čím dál níž.Nikomu ze čtyř přítomných zatím nic neprozradil.Došli ke konci další chabě osvětlené chodby, když stanuli jen před jedněmi dveřmi.Žádná jiná odbočka, žádný jiný vchod, nebo výtah.Cíl jejich cesty musel být tady.

Dobrá pánové, máte rozkaz o tomhle místě ani neceknout.Nerad bych si musel hledat nové důstojníky.“řekl Nerash, když zadával kód do protipancéřových dveří.Ty se po potvrzení číselné kombinace rozevřely.

Vešli dovnitř.První dojem byl jednoznačný-tady nikdo dlouho nebyl.Výbava místnosti, do níž vstoupili, byla tak zaprášená a zničená, jakoby byla starší než sami kloni v ní.

Druhý pohled ale odhalil ještě něco. „Co ty dveře, šéfe?“neudržel otázku Héro.

Vskutku, na druhém konci místnosti, byly ještě jedny dveře.Byly dobře zamaskované, ale to okům vycvičených klonů nevadilo.

Takže jste si jich všimli tak brzo?Ještě že droidi nejsou taky chytrý.Aspoň někteří...“poslední větu komandér dodal mnohem ponurejším hlasem, než jakým mluvil doteď.

Čtyři nezasvěcení se na sebe jen tázavě dívali.Mezitím Nerash otevřel druhé dveře.

A tam je čekalo opravdové překvapení.Po té zašlé, zaprášené místnosti byl pohled na tu, do níž vešli opravdu zajímavý.Byla přesně protikladem té minulé.Veškerá výbava i nábytek se zde leskli, byla tu nejmodernější výbava.A nebyly tu žádné ventilační šachty, stěny byly kompletně celé pancéřované, ani další dveře.

Takže pánové, jsme tady.Myslím že vám nebudu říkat proč tu jsme.Raději vám to ukážu.“

Čtyři kapitáni se podívali tam kde stál Nerash.Vedle něj se objevil hologram.

Na něm byl zabracký jedi, zuřivě odrážející droidí střely.Mezi zvuky bitvy rozeznaly jen několik slov: „...Rychle pomoc!...obklíčení...čas!...přesil...“Dál už nepromluvil.Obrazem se prohnal další světelný meč, dvakrát se srazil s jediovým, a pak zabraka probodl.Majitel zbraně nebyl vidět, na hologramu z něj byla jen ruka.Kovová.

Nuže, pánové?“nadhodil Nerash otázku a podíval se po všech přítomných.

Co to u všech sluncí bylo?“dostala se mu odpověď otázkou.

To bylo to, proco jsme tady.Tahle dost možná plechová bestie nám dělá starosti.Třemi ranami porazila rytíře jedi.“velitel se odmlčel, aby všem plně došel význam.Pak pokračoval:

Jestli že toho mají víc, asi je nezastavíme.Další neznámá je: Od kdy mají droidi světelný meč?“

Fox-čtvrtý z kapitánů 501., který zde byl, se zachmuřeně ozval: „Od té doby, co likvidují jedie, co?“

Nerash pokýval hlavou. „Ta zpráva přišla z planety Ol-kwoihry.Neobydlená, pouze zvířata.Ať to bylo, co to bylo, nemůžeme to nechat jen tak.Osobně nejvyšší kancléř si vyžádal ty nejlepší z 501., proto jste zde.“

Se vší úctou, pane, co s tím my máme udělat?Jestli mu nedělal potíže rytíř jedi, těžko ho my zlikvidujeme.“

Nerash pokýval hlavou na souhlas.Pak se významně podíval po ostatních. „Jenže my na to nebudeme sami.Budeme jen průzkumníci, náš úkol je to něco vystopovat.Až určíme jeho pozici, doletí k vám vaše týmy, spolu s generálem Skywalkerem.Až pak toho šmejda dostanete.“

Ještě jedna otázka, pane.Generál Skywalker?Vždyť je to padawan, a ti nikdy nejsou generáli.“

Nerash se zašklebil. „Povyšování skončilo jen v řadách klonů.“

* * *

Anakin Skywalker vstoupil dveřmi do zasedacího sálu rady jediů.Místnost, byla naplněna dvanácti mistry jedi.Když vstoupil, vstali ze svých rozličných křesel a sáhli po svých světelných mečích.Zelené, modré, žlutá, i fialová čepel se rozzářily.Na Coruscantu byla noc, takže vytvořený půlkruh mečů, vrhal propletené stíny.Byli rozestavěni tak, aby se všechny barevné odrazy střetávali uprostřed místnosti-tam kde stál Anakin.

Stále ještě ale nevěděl, proč ho sem zavolali.Pak, když se podíval na svého usmívajícího se mistra, mu to došlo.O tomhle jako malý četl v chrámu.Tohle bylo povyšování padawanů na rytíře jedi.

Přede mne předstup, mladý Skywalkere.“řekl svým chraptivým hlasem mistr Yoda.Anakin uposlechl, když byl před mistrem řádu jedi, poklekl.Yoda se na něj stejně pořád díval ze zdola.

Za zásluhy tvé, věrnost republice a řádu jedi, za tvoje oběti...“vzduchem prosvištěla krátká zelená čepel a uťala Anakinův učednický cop. „...tě rytířem jedi prohlašuji.Chraň mír a nevinné, a nikdy z cesty nesejdi.“Dokončil malý mistr rituál.Všechny meče naráz pohasly.Nebýt světel z okolí chrámu, byla by tam teď naprostá tma.

Ta chvíle minula tak rychle, že si ji Anakin pořádně ani nevychutnal.Podíval se na radu, pak se uklonil a beze slov odkráčel, jak to velela tradice.Obi-Wan za ním jen spokojeně kývl.

Jediové chvíli jen stáli a mlčeli, pak mistr Windu prolomil ticho.

Stejně se mi to nelíbí, pasovat ho beze zkoušek.“mínil.

Mistře, válka člověka vyzkouší daleko více, než každá umělá zkouška.Anakin prokázal, že toho titulu je hoden mnohokrát.“bránil svého bývalého padawana Kenobi.

Porušení tradice, toto je.Ale nové generály, brzy potřebujeme.Skywalker titulu...hoden je.“

* * *

Transport LAAT/i se proplétal lesem.Nejedna větev už ho zasáhla, trup byl ale pevnější než u běžné stíhačky.

Prales nebyl stejný, jako ten na Baltehz-quara-dějišti poslední mise.Tenhle byl předně o hodně, hodně nižší, stromy dosahovaly maximálně třiceti metrů.Přízemní rostliny posádka zatím neměla možnost shlédnout, ale stromy byli jak listnaté, tak jehličnaté.

Nerash, Decka, Rex, Fox a Héro, uvnitř transportu čekali na vysazení.Uvnitř bylo ticho jako v hrobě, k slyšení byl jen motor.Nikdo se netěšil na extrémně těžkou misi.A ještě víc je děsilo, že jdou proti neznámému nepříteli, i neznámé síle droidů.

Konečně přišlo rozptýlení, v podobě dalšího nárazu do větve, který lodí značně hodil.

Hej, Hvězdo, nemůžeš dávat bacha kam letíš?“stěžoval si Fox-kapitán, pod kterého pilot spadal.

To já ne!Bacha, nevystrkujte hlavu z transportu, nebo vám jí uříznu dveřma!Máme tu nějakej hmyz!“řval do komlinku pilot.Dveře se opravdu zavřely, ale otvory, kvůli výhledu zůstali otevřené.

Hmyz?“zeptal se Rex.Poté sebou loď znovu škubla a oni shlédli zmíněný „Hmyz“v celé své kráse.Prolétla kolem nich čtyřnohá, pětimetrová a černá verze geonosana.

Bacha tam vzadu!Letí k nám další dáreček!Střelci, sejměte to!“rozčiloval se nadále pilot.

Pětičlený tým mohl jen vyčkávat.Nejnovější výsledky jim přineslo zařvání zvířete-smrtelné.Jenže nebylo samo.

Lidi, tohle nezvládnem, musím vás vzít na zem.Trochu se projdete.“ Než mohli dostat odpověď, strhl transport dolů.Decka s Foxem se pustili držadel a spadli do zadní části transportu.

Brzy se kolem nich začalo míhat čím dál víc rostlin.Padali příliš rychle.Zpocený pilot se ze všech sil snažil kličkovat před zvířaty, která je pronásledovala a zároveň z nich neudělat kaši nárazem.

Stejně k němu došlo.Posádkou to mrštilo ke střeše, do které tvrdě narazili.Nadruhou stranu, dolní část byla slisovaná, a kloni, nebýt vymrštění, by byli také.

Obě střelecké koule byly na padrť, jejich posádka také.Jedny dveře LAAT byly napůl pryč, což bylo ale štěstí, protože jinak by se ven asi nedostali.

Všech pět velitelů tam leželo bez hnutí.Z pod jedné přilby odkapávala krev.Všude bylo opět náhle ticho.Tentokrát už ani nebzučely motory.

* * *

Jsou všichni připraveni?“zeptal se vyzývavým tónem Skywalker.

Ano, pane.“ozvalo se ode všech vojáků najednou.

Hangár křižníku nebyl pookraj naplněný, jak to bývalo zvykem.Šest stíhačů V-19, čtyři transporty LAAT a asi sto klonů.Na tuto misi nedostali přiděleno nic víc.Nebyl to oddíl, určený do bitvy, ale pro tajnou misi.

Výborně.Připravte se na odlet do pěti minut.“rozkázal.Pak šel stranou a zapnul hologram.

Zděsilo ho, co vidí.Neviděl totiž nic.

* * *

Jedna z pěti zhroucených hromad se pohnula.Héro se konečně probudil.V sešrotovaném transportu zatím ještě byli všichni ostatní v mdlobách.Kouř z trosek už dávno vyprchal.

2133 se s heknutím zvednul na čtyři a posunul se k Nerashovi.Sundal svému veliteli helmu, aby zjistil, jestli je ještě naživu.Výsledek byl pozitivní, komandér dýchal.

V ten moment zapípal Nerashovo přenosný hologram, Héro se tak vyděsil, že se až reflexivně svalil k zemi.

Zasténal, když si uvědomil co to je, a snažil se zvednout.

Notaak!Ještě kousek.“snažil se dosáhnout na spouštěcí tlačítko.Když se mu to podařilo, objevil se před ním generál Skywalker.

Héro?Kde je komandér Nerash?“ptal se překvapeně.2133 mu odpověděl posunutím omráčeného velitele na své místo(dalo mu to značnou práci).

Když to jedi uviděl, opravdu se vylekal. „Co se stalo?Je naživu?Kde je zbytek týmu?Kde se nalézáte?!“zahrnoval zástupce velitele čím dál větší kupou otázek.Héro je ani nestačil vnímat, natožpak odpovídat.Docházeli mu síly, a mluvením by je příliš vyčerpával.Vyřešil to jen dvěmi slovy: „Živý...Tady!“Vypravil ze sebe s chraptěním.Pak si všiml, že se někdo další pohybuje.S nadějí se na to místo zaměřil.Byl to Rex, který právě také přicházel k sobě.

Re-ex...i!“vypravil ze sebe, než se opět svalil k zemi.Rex zavrtěl hlavou, aby se probral.Pak sebral hologram a podíval se na Skywalkera.

Generále...Nesplnili jsme misi...Zřítili jsme se do džungle, pane...Potřebujeme pomoc!“

Anakinův holoobraz ihned přikývl.Řekl: „Vaše pomoc tam hned bude.Vydr...“větu nedokončil.Spojení selhalo.

* * *

Křižník se otřásal, kolem Skywalkera sršely jiskry.Sám jedi se potácel po místnosti, snažil se něčeho chytit, ale houpání lodě bylo moc silné.Svalil se na zem.

Po malé chvíli nekonečného převalování se mu podařilo chytit.V ten okamžik se také otevřely značně spálené dveře.Dovnitř vběhli dva klonoví vojáci.

Generále, musíme ihned pryč!Naše Acclamatory se proti jejich...“přerušil ho výkřik jeho druha, kterému do obličeje vystřelila sprška jisker.Anakin vyskočil a Silou strčil vojáka zpět

do dveří.Sám ho během sekundy následoval.V moment kdy se dveře zavřely, místností, kde byly doteď šlehl plamen ohně, následovaný výbuchem.

Hej, volejte můstek!“nařídil Skywalker za běhu.

Je mi tílo, generále.Nemám čím!“

Kymácení lodě, spolu s proudy jisker je provázeli po celou cestu, až k výtahu.

Když k němu dorazili, byl před ním už zástup vojáků, kteří se dožadovali na můstek dostat.

Anakin si skrz ně razil cestu, s neustávajícím voláním: „Nemáte někdo hologram?“

Až po značné chvilce se mu někdo ozval a požadovanou věc mu hodil.Snažil se ho zapnout, když přímo z výtahu vystřelil další velký výbuch, který zabil nejbližší hlouček klonů, a rozmetal ho po chodbě.

Skywalkera to také odhodilo-přímo na zeď, u níž byl teď svalený.Z jedijského pláště mu dávno mnoho nezbylo, teď měl i několik krvavých ran na těle.

Uvědomoval si, že nemají čas.Zvedl hlavu.Vedle něj seděl opřený o stěnu klon, s nímž běžel už od hangáru-se železnou tyčí v hrudníku.

Konečně se dostal k původnímu záměru-zapnul komlink, a volal na planetu.

Když klonový kapitán přijmul spojení, objevil se jeho holografický obraz před Anakinem.

Veliteli, nemůžeme vám pomoct.Křižník musí ihned skočit do hyperprostoru.Vrátíme se, vydržte.Splňte původní mis...!“pak byl hovor přerušen.Loď už byla v bezpečí hyperprostoru.

* * *

Byla noc.Rex s Hérem i Foxem seděli u zraněného Nerashe, v troskách jejich bývalého transportu.Dokud se neproberou ostatní přeživší-Nerash, Decka i Hvězda, nehodlali se od nich vzdálit.

Nejednou už je vylekalo zapraskání dříví, když kolem proběhlo nějaké zvíře, zašumění listí, když zafoukal vítr, nebo další vyrušení nočního ticha.V takových případech okamžitě pozvedli zbraň a Rex s Foxem(kteří toho byli schopní), se okamžitě vrhali za nejbližší balvany.Ironií bylo, že trup LAAT je chránil daleko lépe.

Z okolního lesa se ozvalo zahoukání nějakého ptáka, tři pušky se opět bleskově pozvedli.

Rex už to psychicky nevydržel a vstal. „Jdu se podívat po okolí.Kdoví co se tu potlouká.“prohlásil.Asi po tisící zkontroloval zásobník své zbraně.Když zjistil že je plný, přehoupl se přes zprohýbanou střechu(loď ležela na boku) a pomalu vykročil.Neudělal ani dva kroky, když temnotou prosvištěl ještě temnější stín, jehož majitel přirazil kapitána k zemi.

Pronikavý výkřik se tichou nocí musel nést mnoho kilometrů daleko.Fox ve tmě nic nerozeznával, stačilo mu, že to byl nepřítel.Spustil palbu.Modré paprsky ozářily nejbližší stromy, ale hlavně jejich nového protivníka.Vrhal stín ještě zajímavější, než byl on sám.Nebyl jím nikdo jiný, než příslušník druhu, který zničil jejich transport.To momentálně ani jednoho klona nezajímalo.Byl to zkrátka cíl na zastřelení.

Činil se i těžce zraněný Héro.Zvíře, podobné přerostlému hmyzu, si toho bohužel příliš nevšímalo.Napřahovalo se k Rexovi, zřejmě nepochopilo, že plastoidové brnění mu chutnat nebude.

Když byla tlama plná zubů jen pár centimetrů od kapitána, Fox se rozhodl udělat něco víc, než jen pálit.Vyskočil, odrazil se a dopadl na záda, na kterých měl tvor složená svá hmyzí křídla.

Bylo to překvapivé, ale tohle jejich nepříteli už vadilo.Zvíře přesunulo svoji veškerou pozornost k nově příchozí večeři.

Á, promiňte, spletl jsem si vás...“snažil se protivníka uchlácholit.Marně.Obrovský pařát mu narazil do hrudi a smetl ho stranou.Teď příšeru už naštval i Héro, sedící opřený v transportu.Nezanechal palby v čas, aby si ho zvíře nevšimlo.Nebyl schopný útěku, takže místo něj pokračoval v boji.Až do poslední chvilky!,pomyslel si.

Ať tě sežerou neimoidiani, ty přerostlej brouku!“řval, připraven na smrt.Jenže k ní nedošlo.Modře se zablesklo, a zvíře za běhu padlo.

Héro se nechápavě podíval směrem, odkud výstřel vylétl.Nerashova pistole byla stále namířená na zvíře.

Komandére!Neměl jste být omráčený?Dík že jste mi pomohl s tou bestií.“hrnul ze sebe pro velitele až příliš rychle. „Hele, Héro, máme dost času abys mi všechno řekl, neboj se.“vypravil ze sebe.

Kapitán se opravdu uklidnil, aby pak o mnoho pomaleji a odměřeněji řekl: „Děkuji pane.“

* * *

Admirále, musíme se dostat na místo, jinak Grievous unikne.“dohadoval se s velitelem flotily Anakin.

Ne, nepřipadá v úvahu přímý směr!“odmítal stále razantněji velitel. „Grievousovo flotila droidů tam stále je.“

Ale náš tým elitních bojovníků také, bez zásob, bez transportu, a díky vám i bez posil!“

Admirálův pobočník, Yularen za nimi až dosud jen nečině postával, ale teď, aby přerušil hádku si stoupl mezi ně a uklidňoval je. „Pánové, zvážili jste kompromis?“zeptal se.

Ne!“vykřikli oba muži současně. „Letět oklikou by zabralo strašně času.“řekl Skywalker.

A hlavně, cestou přes jejich pole asteroidů bychom zničili už tak poškozenou loď.“doplnil ho velitel.

A co kdyby byla jiná cesta?“nadhodil s povitaženým obočím Yularen-třetí nejvlivnější člověk flotily.

Generál i admirál se na sebe tázavě podívali. „Mluv, zástupče...“

Tedy, co kdybychom skočili jen do bezpečné vzdálenosti od separatistů, tam by se vylodili stíhače, transporty i generál Skywalker a vzali to tou oklikou?“zněl návrh.

Anakin se usmál a kývl. „To by teoreticky...“

NE!“utnul ho rázně admirál. „Nepřipadá v úvahu!Nepošlu svoje muže na jatka, kvůli vašem pitomým nápa...“jedi se nebezpečně zamračil.Pak opsal dlaní oblouk a začal pomalu a zřetelně odříkávat: „Teď nařídíš skok na souřadnice...“Skywalker se podíval na jeden z počítačů.Pak odříkal dlouhé číslo.Admirál po něm jen tupě opakoval.Anakin byl plně uspokojen.

* * *

Pod koruny stromů dopadali první sluneční paprsky.V jejich záři se pohybovalo pět postav, šestá ležela stále na zemi.S novým dnem klony přešla i přílišná podezíravost, takže byli konečně mimo transport.Héro, který už byl schopný normálního pohybu vyklízel spolu s Foxem z LAAT přebytečné trosky, které jim jen překáželi.Hvězda byl ten stále omráčený-jako pilot, tedy ve předu lodi, kde byl náraz nejhorší, měl štěstí, že vůbec přežil.Ostatní-Rex, Nerash i Decka se připravovali na odchod.

Ještě že už jdeme pryč z toho hnusnýho lesa...“neodpustil si Decka.

Taky myslim...Rex měl dost štěstí, včera v noci.“odpověděl Nerash, než ho přerušil Rex osobně. „Já myslím, že mám štěstí, že jsem měl vás.Jinak bych už byl v břiše příšery.“doplnil to o chraplavé zasmání.

Ještě nejsi úplně v pořádku, co?“zeptal se unaveně Fox.

Proti Hvězdě jsme všichni schopní střelby, tak to dokážeme.“zarazil debatu tvrdě komandér.

Máme tu ještě něco na práci, abychom měli grievousovu polohu, než se vrátí Skywalker.Pohyb!“nato zvedl batoh a svou pušku.

Tři k tomu určené klony se rozeběhli.Museli urazit pořádný kus cesty.

* * *

Do boje!“

Sundejte tu plechovku!“

Bacha, řachan nalevo!“

To vše se ozývalo od klonových vojáků mistra Plo-Koona, při dobývání jedné z planet vnějšího systému.Tohle ovšem nebyla obyčejná bitva.Tady se bojovalo o přístup ke Kaminu, ke kterému se Dookuovi droidi stále více přibližovali.

Co se týče terénu, určitě nebyl takový, jak by jste si ho představili.Jednotky klonů se vznášeli mezi asteroidy, kryli se mezi nimi a to ve stavu bez tíže.Vojáci, ať republikoví, nebo i separatističtí super bojový droidi, se pohybovali pomocí jetpacků.Mistr jedi Plo-Koon byl pro velení této mise vybrán, protože kdyby byl poškozen jeho skafandr, neznamenalo by to pro něj smrt.Pocházel z planety, s extrémně řídkou atmosférou, z rasy jménem kel-doři.Díky svým domovským podmínkám mohl nějakou dobu přežít v kosmu i bez ochranného obleku.Přesto ho, alespoň prozatím, měl na sobě.

Komandére, asteroid plný droidů se k nám blíží!“zavolal jedijský velitel, když zpozoroval hrozbu.

Heh, ale pane, takových už bylo.“zachechtal se klon. „Hej, roto z 501., na co vás sem Palpatin poslal?Sejměte ty nový plechovky.“

Veliteli se nedostala slovní odpověď, zato zpoza jednoho většího kamene vylétlo kolem padesáti modře označených vojáků, z celkového počtu sto.Tuto podpůrnou jednotku jim vskutku přidělil nejvyšší kancléř, poté co obdržel naléhavou žádost o pomoc, se slovy: „Víc z naší speciální legie uvolnit bohužel nemůžeme.Musí dokončit jejich speciální výcvik, do té doby 501. nebudeme moci plně nasazovat.“

Při vzpomínce nato, se jedi musel hořce zašklebit.Sto vojáků nestojí ani za to palivo, na jejich dopravu.Jen jich o sto víc zemře.

Ale mělo se ukázat, že se mílil.Když super bojoví droidi z asteroidu spustili palbu, nezaznamenali téměř žádný úspěch.Tahle speciální jednotka možná měla něco do sebe, napadlo každého, kdo vyděl jejich manévry, když mistrně zacházeli se svými jetpacky.

Dosedali na hrbolatý povrch, přímo do středu svých nepřátel.Ovšem i na dálku bylo vidět, že modré paprsky najdou cíl mnohem častěji, než ty červené, droidí.

Plo-Koon se usmál, pak pokývl svou hlavou ve skafandru.Myslel, že se přidá k 501., protože na tomhle místě už neměl nic na práci.Po jisté události si to ale rychle rozmyslel.Z hyperprostoru se vynořil obrovský křižník obchodní federace.O pouhých pár sekund později se z jeho hangárů vynořily desítky supích droidů.

Aj, tohle nám naši práci trochu zkomplikuje!“ozval se komandér.

* * *

Byl už podvečer, když se tříčlená skupina klonových vojáků doplížila tam, kam chtěla.

To byla malá skalka, za kterou se mohli krýt a zároveň mít výhled dolů, přímo na droidí základnu.

Rex se s heknutím svalil za kamenný výběžek jako poslední. „Pane, myslíte, že by se ten plecháč už mohl přestat hýbat?Prošli jsme půl základny, prolezli celé pláně, teď i stěnu skal.Už toho začínám...“kapitána umlčelo komandérovo znamení.

Mrkni, Rexi.“zašeptal.Co zjistili, bylo konečně po dlouhé době příznivé.Droid-vrah jediů stál přímo pod nimi.Ta ruka, kterou viděli před misí na hologramu, se nedala spléct.Navíc jejího majitele už tento den viděli několikrát.Za odpoledne táké zjistili, že jeho hodnost je generál.

Vzdálenost, která je od něj dělila byla jen asi pět metrů.Decka už na něj namířil zbraň, připraven vystřelit.Byl si ale vědom, že velitel by to neschválil, generál Skywalker také ne.Počkal tedy.

Jak ho tak potichu pozorovali, uvědomili si, že trochu slyší, o čem mluví s velitelem nějaké droidí jednotky.

...Výborně.Nyní mám nějakou práci na Klouth-monder I.Zdržím se u vás přes noc, za úsvitu chci mít připravenou loď.Má armáda tam prý potřebuje trochu pomoc s obyvatelstvem.Jestli budu nucen, nechat je čekat, tak...“větu nedopověděl, ale sevřením svých šesti prstů dal jasně najevo, co by viníka čekalo.

Rozkaz, rozkaz.“vydal bojový droid, zdálo se že ještě pisklavějším hláskem než obvykle.

Pak si to ten záhadný generál namířil k velitelskému centru stanice separatistů(tříčlenný tým věděl kde se nalézá, díky průzkumům, které prováděli celé odpoledne).

Pane?!“zeptal se tichým, ale naléhavým hlasem Decka, který křečovitě svíral svou zbraň. „Teď ho můžu prostřílet zezadu!Než si toho všimnou...“pak ho stáhla něčí ruka zpět do lepšího úkrytu.Právě včas, protože droidí hlídka skálu přelétla makrodalekohledem.

Když stanul tváří v tvář proti Nerashovi, velitel spustil: „Tak poslouchej, poslední půl dne detailně promýšlím plán, nesnaž se mi ho zkazit tím, že neudržíš prst od spouště.Nemůžeme riskovat, že unikne!Mysli na to, že mu nedělal problém ani rytíř jedi.Teď vám sdělím plán...“

Následující vyprávění byl opravdu detailní popis Nerashových záměrů...

* * *

Acclamator vyskočil z hyperprostoru.V ten moment se na můstku křižníku objevil holografický obraz mistra Plo-Koona.Sděloval: „Skywalkere, pokud mne slyšíte, předejte mou zprávu radě jedi.“Anakin neváhal, pokynul admirálovi, aby zprávu poslal na Coruscant.Když se tak stalo, objevilo se nejen před nimi, ale také před mistrem Yodou a Palpatinem tato zpráva: „Mistře Yodo, pokud mne slyšíte, separatisté nás zahnali z prstence, kde jsme je odráželi původně, na planetu.Posílám vám souřadnice.“po kratší odmlce pokračoval: „Je nás tu málo a zdá se, ža na nás droidy šetřit nebudou.Jestli opět vypustí stíhačky, je s námi okamžitý konec.Prosím, potřebujeme posily.“Poslední větu už dodával za usilovného odrážení droidích střel.Pak zpráva zkončila, aby Yodu zanechala s kancléřem osamotě.

Kancléři, vy o jejich problémech, slyšel jste, nemílím já se?“promluvil mistr řádu jedi.

Vskutku, mistr Plo také obdržel posily.Nebýt toho, že dorazily i separatistům, byl by schopen ty droidy zadržet.S takovými překvapeními nemůžeme počítat.“Palpatin nasadil výmluvný tón.

Yoda se teď podíval na Anakina. „Ty, mladý Skywalkere, misi dokonči.S tvým velením, záchranná mise Plo-Koona počítá.Planeta, zdá se býti ztracena.S tebou buď síla.“

I s vámi, mistře.“dokončil Anakin.Rozhlédl se kolem.Ti z důstojníků, kteří neměli co na práci, nyní otáčeli své zraky, ale bylo jasné, že celý rozhovor poslouchali.To nevadilo.

Admirále, otevřete hangár.O tomhle nebudu diskutovat.“

* * *

Nerash se plížil tmou, míjel jednoho droida po druhém.Proplétal se budovami separatistické základny.Musel se rychle dostat ke strážným na hradbách, nebo budou Decka s Rexem odhaleni.

Skrčil se za jednou bednou.Kus od něj se bavili dva bojový droidi, ty nemohl zničit, aniž by upoutal pozornost.Jako už mnohokrát té noci, znovu se rozhodl pro variantu proplížit se kolem.Ovšem v trochu prudčejším podání.

Napřímil se a skočil.Místo aby hlučně dopadl, stočil se do klubka a kotrmelcem se dostal k dalšímu úkrytu.Droidi si ani nevšímli, že metr za nimi se mihl klon.Nerash nebyl velitelem 501. nadarmo.Uměl být také velice hlučný.To měla tahle mise ukázat.

Vytáhl svoji pistoli, aby do ní nasadil harpunu.Pušku nechal kus od základny, na takovouhle práci by mu jen překážela.Namířil na vrcholek hradeb a zmáčkl spoušť.Střela se uchytila až moc těsně pod nohama hlídky.Nerash nespokojeně zabručel, ale zrovna tak mohl řvát ze všech sil, stejně by ho nikdo neuslyšel.Nastavil si totiž komunikaci pouze na vnitřní.Co řekl, slyšeli jen jeho muži, nikdo jiný, další výhoda vybavení klonového vojáka.

Držel se pistole tak pevně, jak jen to dokázal, když ho začala zdvihat na kovovou, pět metrů vysokou zeď.Zrezivělí droid na hradbách ovšem nemohl mít horší načasování.Otočil se zrovna tam, kam chtěl Nerash vyskočit.Tím se měnily plány.Musel zůstat skrytý pod nohama nepřítele, jenže kolik měl času?Kromě toho, že Rex s Deckou mohli každou chvíli zahájit svoji část mise, se mu navíc hrozně špatně udržovala nehybná pozice.Jeho hlava byla sotva deset centimetrů od nohy droida, takže nemohl opravdu pohnout ani prstem.Situaci zhoršoval fakt, že už se nemohl udržet.

Pak, asi po deseti dalších sekundách, uslyšel zasvištění harpuny a následné cinknutí.Droid také, v reakci na něj se otočil.Komandér by vyskočil tak jako tak-to cinknutí musela být harpuna Rexe, nebo Decky.Jenže takhle k němu byl protivník navíc zády.Zatáhl za tenkou nohu, vzápětí se vratký droid zřítil dolů.

Nerash stanul na jeho místě, osvobodil pistoli od lanka a zahájil krycí palbu.Už nic jiného nezbývalo, dva blastery byli namířené na bezbraně se blížící kapitány republikové armády.

Na postech stážných teď byli jen kusy kovu a kouř.Zato tábor rychle ožíval.Nerash trochu improvizoval a zavelel: „Vezměte to po základně oklikou, já tu zatím udělám trošku bordel.Na vás jim nezbudou droidi.“ Už se připravoval na střet, který ho čekal, když jako by si na něco vzpomněl. „Jo, a tady...“vložil Rexovi do rukou malý balíček. „..., kdybych je neumístil, neměli by jste jich dost.“řekl, než vydal rozkaz, ať už běží.

* * *

Decka vyjmul něco z látkového sáčku a stejně jako už devatenáctkrát předmět hodil na zeď budovy vedle něj.Ovál se uchytil na povrchu, poté na něm začal blikat malý červený bod.

Do vysílačky poté zamumlal: „Mise splněna, Rexi.Jak jsi na tom ty?“

Už jen velitelství.Zbývá pět.“

Kapitán pokýval hlavou, pak vytáhl svoji pistoli, zahodil prázdný váček a rozběhl se k bráně.Cestou se musel podivovat Nerashově schopnosti bavit droidy.Cáry z nich stále létaly.Když se zamyslel, co by udělal on sám, jediné co ho napadlo bylo, hodit mezi nepřátele granát, nasadit harpunu, vystřelit ji mezi stromy mimo pevnost a zmizet.Nerash byl nenahraditelný.

Zrovna v okamžiku, kdy se Decka zaobíral vlastnostmi svého komandéra, rozsvítil se někde u něj zelený světelný meč.V ten okamžik zapochyboval o velitelovo schopnostech.Teď stály před opravdovou zkouškou.Netušil že to samé sleduje i Rex.

* * *

Nerash vykoukl zpoza bedny, zase na druhé straně než předtím.Další salvou z pistole odstranil dva nejnepohodlnější protivníky.Manévr zopakoval, pak, ve jménu nepředvidatelnosti vyskočil na otevřený prostor, popadl dvě droidí pušky a než si jeho protivníci uvědomili co se stalo, zkosil je všechny z hradeb.Jen jeden uskočil.Ten jeden tasil světelný meč.

Zabijáka jediů“ doteď nerozpoznal kvůli tmě, na noční vidění tam bylo zase moc světla, ale nyní generála poznal spolehlivě.

Padej do šrotu, jako tví kámoši!“zařval, než spustil dvojnásobnou palbu.Nepřítel jen ledabyle uskočil.Znovu a znovu.Nerash si všiml, že každým skokem se k němu o kousek přiblíží.Rozhodl se s tím něco udělat, zahájil tedy klamný manévr.

Ustupoval, krůček po krůčku, jak se k němu droidí velitel blížil, pomalu zrychloval, poté už téměř běžel pozpátku.Pak přišlo to, na co čekal.Zabiják už toho protahování měl dost, skočil a tentokrát ne jeden z těch pomalých, líných skoků.Naopak, vyřítil se takovou rychlostí, že Nerash se jen tak tak překulil na stranu.Nicméně to zvládl.Nyní byl čas na jeho odvážný plán.V momentě, kdy droid prolétal tam, kde před půl sekundou stál Nerash, zasáhl ho několikanásobně blasterový výboj.

Tady zase selhal komandérův plán.Generál nebyl zničen, pouze mu odlétla jedna hrudní deska.Vyvalil se proud kouře, zasažený dopadl k zemi, kde zůstal ležet a chraptět.

I Nerash nezůstal bez úhony.Plát, který sám rozstřílel se rozštěpil a zasáhl ho do přilby.Byl napůl omráčený, sesunul se k okraji hradeb.Na to teď ale nebyla vhodná chvíle.Ozývali se nárazy kovu o kov, jak jeho směrem běžel nejeden droid.

Oba vůdci teď byli zneškodněni.Bylo vidět, že zabiják jediů není jen tak nějaký droid.V hrudním koši měl orgány.Na další přemýšlení už nezbyl čas.

Separatističtí vojáci konečně dorazili.Nejdříve se jen přihlouple rozhlíželi, pak dva namířili na bezbranného Nerashe.Jeden se ozval: „Generále Grievousi, jste v pořádku?“

Brzy nebude.“ozval se Nerashův vlastní hlas, jen v mnohem temnějším vydání.A navíc přicházel z druhé strany.

Na hradby vyskočil Rex.Když palbou ze dvou pušek smetl novou jednotku droidů, Nerash se v něm úplně viděl.Jako by to udělal on sám.Úplně stejně.Mohl tak předvídat i další krok, proto zasadil do jedné z pušek poslední harpunu.

Rex mu pokynul hlavou, pak do zápěstního komlinku řekl jen: „Teď.“

Rex namířil pistoli pryč ze základny, komandér také.Jak očekával, následoval výbuch.Zmačkával spoušť, když mu zbraň někdo vyrval z rukou.Ten někdo byl Grievous-kyborg, jak se před okamžikem ukázalo.Harpunu vystřelil jiným směrem než kapitán, zřejmě mu došlo, že základna bude brzo jen halda šrotu, stejně jako jeho droidi, stejně jako kdokoli, kdo na ní bude příštích pár sekund.

Nerash se pokusil nepřítele zachytit, ale marně.Rex s Deckou už byli také vláčeni harpunou do blízkého lesa.Jemu už ale nezbyla žádná.Uvědomil si nevyhnutelné v momentě, kdy vybuchl spolu s jednou z min, které jeho přátelé rozmisťovali.To byl jejich úkol, zatímco zdržoval nepřátele.Už je nikdy neuvidí.To se mu mihlo v hlavě poslední vteřinu jeho života ve službách republiky...

* * *

Anakin Skywalker stál v jednom z malé skupiny transportů LAAT/i.Konečně se blížili k cíli, díky obletu nepřátel to trvalo žalostně dlouho.Nyní se už brodili mraky, jestliže byli Rexovi souřadnice správné, měl by najít ten ztroskotaný transport.Jako vždy už měl připravený plán.Jestliže to nepůjde podle rady jedi, udělá to po svém.Ani ho nenapadlo, že se vojáci vydali plnit misi poté, co ztroskotali.

Když proletěli poslední mlhou, pilot transportu zahlédl jejich spojence v džungli.Loďe se okamžitě naklonily tím směrem, pomalu začaly snižovat rychlost.Z lesa vycházeli modré blasterové výstřely, které je měli upozornit, že tam jsou, kdyby to náhodou nezaznamenali.

Bezpečnostní štíty se roztáhli, aby vojáci mohli pomocí lan vyskákat dolů.Transporty samotné přistát nemohli, aniž by se poškodily.Anakin ty tři zahlédl dole jako jeden z prvních. Právě to ho zarazilo.Jen tři.Dál už nepřemýšlel a skočil dolů.Jako jedi nepotřeboval žádný provaz.

Nečekal až ztroskotanci promluví, ihned vyslovil otázku: „Kde jsou ostatní?To přežili jen tři?“Bál se odpovědi, ale chtěl ji slyšet co nejdříve.

Jeden z nich-Fox, kterého ale neznal, odpověděl: „Ne, pane.Zabiti byli jen střelci, tým přežil celý, a možná zachráníme i tady Hvězdu, pilota.“

Pak tedy...Kde jsou?“Anakinovi svitla naděje, ale opravdu ho zajímalo co vojáci dělají.Fox poctivě vylíčil vše co věděl, občas ho doplnil i Héro.Když měl s mluvením končit, uslyšeli vysílání.Přicházelo od vyslané části týmu.

Kapitáni i Skywalker se shlukli kolem komlinku.Nové zprávy nedostali od zjištění pozice zabijáka jediů.

Héro, jsi tam?“ptal se vysílený hlas.

Ano, Rexi.Je tady generál Skywalker, možná bys mohl mluvit k němu.“

Ne, teď musím mluvit k tobě...komandére.“Když poslední slovo doznělo, oběma klonům ještě chvíli trvalo, než ho plně vstřebali.Héro, jakožto zástupce velitele nastupuje na komandérovo místo, když ten starý zemře.Ještě chvíli bylo ticho, pak už to nevydržel.

Jak?Co se stalo?Co je s Nerashem?!“pořád tu byla šance, že je jen omráčený, nebo těžce zraněný.Že je to dočasné.

Je mi líto...Nerashe zabil Grievous.“oznámil Rex.

Kdo je ten zatracenej Grievous, a kde je?!A jakto, že ty ještě žiješ, ty smradlavej hutte?!“řval nový velitel na kapitána.

Promiňte...Grievous je ten koho jsme hledali.Je to kyborg, vládnoucí světelným mečem.Generále, TEĎ budu mluvit k vám.My ho nedokážeme zastavit, musíme ho někde chytit.Blížíme se k tunelu, potřebuji, aby někdo byl u obou konců.Budete se s ním muset utkat osobně, generále.“

Okamžik na to přišli do počítače jednoho LAAT souřádnice tunelu.Když se na to Anakin podíval, něco zabručel a pak hlasitě zavelel: „Foxův tým a Rexův tým za mnou.Jeden tým sem, postarejte se o tuhle trojčlenou část našeho komanda.Všichni ostatní prohledejte tu separatistickou základnu!“

Nebo co z ní zbylo...“poznamenal Rex.

* * *

V transportech vládlo absolutní ticho.Když padl kapitán týmu, oplakávali ho jen jeho lidé a pár přátel.Nerash chyběl všem.Za takovou krátkou dobu si ho oblíbil i Anakin.

Teď ho můžeme pomstít.Když toho šmejda sešrotujem, myslim že nám bude líp.“ poznamenal za všechny jeden z Foxova týmu.

Čím blíže letěli ke skalám, kam uprchl Grievous, tím řidčí les byl.Jen díky tomu pilot zahlédl nové nebezbečí.

Hej, ještě si nakonec zabojujeme.To vypadá, že...“nedořekl, protože transport Rexových vojáků byl zasažen.Tam byl i Anakin.Loď se prudce zatočila, vojáci překřikovali jeden druhého, do toho se snažil vložit pilot.Skywalker mu rozumněl jen sem tam nějaké slovo, ale pochopil něco ve smyslu toho, že se musí okamžitě vrátit.Bezpečnostní štíty se opět zatáhly podél boků LAAT.

Jako jedi ale Anakin stejně vycítil, kde je chyba.Unikalo jim velké množství paliva.Skrz neuvěřitelný rachot motoru a křik vojáků, se kterými to pohazovalo od jedné stěny ke druhé, zřejmě úspěšně zavolal své „Máte povolení to otočit!“.Pak to jím samým smýklo na druhou stěnu.

Jednu ze zatáhnutelných bočních stěn prorazil pařát jakéhosi zvířete.Anakin podle něj protivníka nerozpoznal, místo toho mu část končetiny, která koukala v transportu, usekl.Ozvalo se strašlivé zavřískání, ať už to bylo cokoli, bylo to pryč.

Budete mít problémy, tihle hmyzáci sejmuli náš transport.“varoval je opožděně Rex, který to celé sledoval ze země.

Dík za upozornění, letíme dolů, než se ostatní vzpamatují...“sotva dořekl, ozval se pilot: „Generále, máme kriticky málo paliva, za půl minuty jsme dole, takže přistáváme TEĎ!“

Anakin pokrčil rameny, Rex to musel slyšet, nebylo k tomu co dodat.Jen doufal že mají OPRAVDU dobrého pilota, pokud to mají zvládnout celí.

Foxův zástupce, Blasty, jak mu říkali jeho přátelé, na tom nebyl tak zle.Jejich LAAT se zvířatům vyhnulo, ta je zjevně nehodlala pronásledovat, když už měli jeden úlovek.Byl to slušný důvod k oddechnutí.Jednotka byla ráda že sama vyvázla, zatím se nezatěžovala starostmi o generála.

LAAT přistálo na rovné kamenné plošině, necelých dvacet metrů od vchodu do jeskyně, do které je naváděl Rex.Nažloutlá skála se zachvěla, když na ní loď dopadla.Dveře se rozlétly a na povrch seskočilo čtrnáct Foxových bojovníků.Natáhli zbraně, zkontrolovali zásobníky svých pušek DC-15 a seřadili se do třech řad.Udržovali větší rozestupy, aby nebyli snadným terčem pro útočníky.

Mužům chyběl velitel, na kterého při akcích vždy spoléhali.Navíc, takovýhle typ úkolu dostali poprvé-předtím byli vždy ve velkých bitvách, tady měli jen sami sebe a třináct svých bratrů.Vojáci sami k počtům obvykle dodávali: „...a svou decku.“.

Malý oddíl propochodoval mezi několika výčnělky skal, když stanul před vchodem.

Výborně, čekám na druhém konci tunelu, kdyby se Grievous snažil uniknout.Vlítněte tam a sešrotujte ho, celou jednotku neporazí, když nebudete váhat.“oznámil Rex.

Nenech ho utéct, myslím že bude prchat velkou rychlostí, až tam vlezeme.“Blasty se už za své řeči přibližoval k temnému vchodu.Rukou naznačil, ať si zapnou světla.Po stranách helem se u každého vojáka rozsvítila dvě světla.Udělal sotva dva kroky, když ho pohltila temnota. Skála nad přírodním tunelem totiž vystupovala jako malý převis, který způsoboval rychlé odříznutí slunečního svitu.

Nelíbí se mi tu.Jestli je ten všivej plecháč tady, má proto důvod.Dávno se mohl dostat přes Rexe.“konstatoval jeden z vojáků, přezdívkou Kredit.Blasty se pod svojí helmou zamračil.Bylo to logické, vrah jediů by se určitě nezalekl jediného vojáka.Nicméně neměli

navybranou.Rozkázal tedy alespoň dvěma mužům, ať jdou hlídat loď.Vojáci rádi poslechli.

Jakmile opustili tunel, znatelně se jim ulevilo.

Zbývající dvanáctičlenná skupina se pomalu, krok po kroku posouvali černou jeskyní. Někteří z nich už nevěřili, že tam kyborg ještě je, protože už by přece dávno zaůtočil, nebo ne?

Blasty usilovně přemýšlel.Za předpokladu že jejich cíl tu je, proč se ještě skrýval?Chtěl prostě počkat až projdou, aby se vyhnul boji?Chtěl se za nimi proplížit aby ukradl loď?Nebo je chtěl...

Myšlenku nedokončil, ukázala se být totiž pravdivá.Celá zněla:Nebo je chtěl přepadnout ze zálohy?

Ze stropu se mihnul modrý světelný meč.V hrudi Foxovo zástupce po něm zůstala hluboká, černá rýha.Se zachroptěním padl.Než si jeho vojáci uvědomili, co se děje, skončili stejně další dva.První který se vzpamatoval, jednou vystřelil, jenže neměl čas na míření a tak minul.Na další střelu už neměl čas, zabořili se do něj čtyři železné drápy Grievousovo nohy.Jako by byli světelným mečem, tak snadno prorazili brnění a kůži.

V tom momentě už bylo ale připravených všech osm zbývajících klonů.Jejich modré blasterové paprsky vyletěli jako z jedné hlavně.Droidí generál vyskočil do vzduchu, aby se palbě vyhnul.Ve skoku rozsvítil druhý meč, tentokrát zelený.Tím jeho manévr neskončil, těsně před tím, než by opět začal padat, se odrazil od zdi a stočil se do klubka.Na stěně zanechal čtyři zející otvory.

Dopadl mezi vojáky, aby se ihned začal ohánět svými meči.Třemi rychlími pohyby zlikvidoval čtyři z nich.Klony opouštěla naděje.

Několik sekund odrážel příval blasterových střel.Jednou z nich zabil jejího majitele.Okamžik poté přiskočil k zbývajícím protivníkům.Jeden se sehnul pod ranou a odvalil se z Grievousova dosahu.Druhého přepůlil v pase ranou své modré zbraně.Třetího-Kredita nabodnul na své drápy a mrštil jím o stěnu.Všechny tři útoky provedl ve stejný okamžik.

Kyborg se sípavě zasmál, když odrážel střely posledního protivníka.Ani se neobtěžoval k němu jít, pouze hodil jednu ze svých zbraní.Voják se sice pokusil uhnout, jenže meč byl vymrštěn až moc vysokou rychlostí.V podpaží probodl bílé brnění, kůži, maso, kost i srdce.

* * *

Anakin běžel, jak nejrychleji mu to jeho zraněná noha dovolovala.Na své vojáky nečekal.Poté, co jejich transport havaroval, snažil se dostat co nejrychleji k tomu tunelu.Věděl že jedna jednotka, byť je z 501. legie, má proti tajemnému generálovi malou šanci.Řekl by jim, ať útok odloží, jenže měl rozbitou vysílačku.

Probíhal mezi skalami, od souřadnic přistání už ho dělilo sotva sto metrů.Doufal že dorazí včas, ale moc tomu nevěřil.Poslední menší skalnatý výběžek přeskočil, aby ušetřil čas.Zalitoval toho při dopadu, když se bolestivě ozval jeho poraněný kotník.Pohlédl vpřed. Viděl dva mrtvé vojáky, evidentně zabité světelným mečem.Dál už ale nic.Transport Foxova týmu tam nebyl.Ucítil záblesk naděje, když ho napadlo, že se zbytek týmu možná zachránil.

Ani nemusel kontrolovat, jestli některý z na zemi ležících vojáků ještě nežije.Jednak je necítil v Síle, jednak jednomu z nich chyběla hlava a druhý byl přepůlený od levého ramene šikmým sekem až k pasu.

Když ve vchodu do tunelu uviděl stát klona, už se chtěl začít radovat.Pak mu ale došlo, že Rex je jediný, kdo byl v síle k vidění.Když se dál soustředil, ucítil i jeho myšlenky.Ty ho ujistili, že to s Foxovým týmem nebude dobré.Nebyl si jistý, jestli náhodou někdo nepřežil, a tak doběhl až na místo, aby měl definitivní jistotu.

Posledních pár metrů už šel pomalým krokem.Ztrácel i poslední špetky naděje...přesto ještě někdo mohl uprchnout, říkal si.Když se podíval na Rexe, odpovědí mu bylo jen smutné zavrtění hlavou.

Sklopil oči a padnul na kolena.Některé mrtvoly viděl i odtud, nechtěl to zkoumat blíž.Jejich

mise byla totálním fiaskem.Grievous unikl, Foxův tým a půl Rexovo byl mrtvý.I Nerash, známý tím, že přežije zkrátka vše, tady padl.Pod Anakinovým velením...První mise klonových válek, ve které mu nepomáhal mistr a on zklamal.Obi-Wan možná měl důvod, nevěřit mu.

Čím déle nad tím přemýšlel, tím lépe si vybavoval všechny padlé muže.Na každého měl nějakou vzpomínku, byť jen malou.A on je zabil...

Generále...“ozval se chlácholivě Rex. „Byla to jejich povinnost a oni ji jen splnili.Proto nás stvořili.“

Anakina něco z kapitánovo řeči změnilo.Jeho uvažování se změnilo.Nemohl za to on. Udělal to Grievous!S narůstajícím hněvem se vzpřímil.

Kapitáne!Kontaktujte ihned někoho kdo má loď, LAAT je pomalé, ať ho sejmou!Jestli Grievous unikne, pak všichni zemřeli zbytečně.Ať si vychutná svoje zničení, plecháč!“

Rex přikývl a splnil rozkaz, ohledně kontaktování republikových vzdušných sil.Pak se podíval na svého rozzuřeného velitele a podotkl: „Co se týče toho, že kdyby Grievous unikl, zemřeli by zbytečně...Nemyslím si to, pane.“

Anakin povytáhl obočí.

Zničili jsme droidí základnu, patrně jedinou v soustavě, takže jsme ovládli sektor.To za cenu nějakých dvaceti mužů.To je, myslím dobrý obchod.Počítal jsem i své muže, zabité střelce z Foxova trasnportu a jeho tým.Předpokládám také že byla zničena nějaká stíhačka.V této válce jsou ztráty velké, pane.Zničili jsme možná dvě stě droidů za cenu dvaceti, třiceti mrtvých vojáků.“odmlčel se, když k nim dorazili vojáci, kteří šli opožděně za Anakinem-zbytek Rexova týmu.

Vojáci?Kde je Kat?“Zmíněný voják byl jeho zástupcem.

Je nám líto, pane.Je mezi mrtvýma, poděkujte těm okřídleným bestiím.“oznámil jeden z klonů, stojící nejblíž ke svému kapitánovi.Ten zatnul zuby, ale pokývl hlavou, na znamení že rozumí.Teď byl zase opravdu rozzuřený on.Jeho zástupce mu byl nejbližším přítelem už od „děctví“.V duchu přísahal pomstu Grievousovi.Pak si pomyslel: Vypadá to, že každý tady něco ztratil.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

BEST software for captcha breaking!

(MashaNom, 12. 12. 2017 21:26)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.